Tanulmányi előmenetel

Fotó: Csiszér Gábor

A Milestone Intézet négy különálló programot kínál (Freshman, Sophomore, Junior és Senior), amelyek a gimnázium négy felső évfolyamának felelnek meg. Noha a diákok a négy év bármelyikében bekapcsolódhatnak az Intézet munkájába, a tantervben az egyes évek egymásra épülnek, mind az alapvető tudásanyag és készségek fejlesztésében, mind a szakosodási lehetőségek vonatkozásában.

Freshman – a tudományterületek áttekintése és a legfontosabb készségek kialakítása

A Freshman év programjának célja, hogy felnyissa a diákok szemét a körülöttük levő világra és tágítsa látókörüket. A diákok ebben az évben három mindenki számára kötelező modulon vesznek részt, amelyek a tágan értelmezett természettudományokba, társadalomtudományokba és bölcsészettudományokba vezetik be őket, valamint megmutatják az iskolában külön tantárgyként tanult területek közötti szoros összefüggéseket. A modulok komoly témákat tárgyalnak magas szinten, a genetikától a nacionalizmusig, ám tanítási módszerüket a játékosság jellemzi.

Az év végére a diák a következő tudást és készségeket sajátítja el:

 • Megérti a tudományterületek közötti összefüggéseket
 • Megismeri a társadalomtudományok, természettudományok, bölcsészettudományok és művészetek alapfogalmait
 • Készségek: tudományos kutatás, tudományos dolgozatok írása, prezentáció, csoportmunka, problémamegoldás

Célok: érdeklődési terület felmérése, alakítása

Sophomore – fogalmak és témák

A Sophomore program célja a diákok absztrakciós képességének fejlesztése. Ebben az évben különféle témák köré szerveződő modulokon vesznek részt a diákok, hogy egyre mélyebben értésk meg a tudományterületek közötti összefüggéseket. Az olyan modulok, mint a ‘Végtelen’ (irodalom, filozófia, matematika), ‘Mesterséges intelligencia’ (kognitív pszichológia és informatika) vagy ‘Anatómia’ (művészet és biológia) különféle érdeklődési területekkel és készségekkel rendelkező diákokat hoznak össze egymással, illetve új lehetőségeket mutatnak meg az interdiszciplináris nézőpontok, módszerek és témák érvényesítésére.

Az év végére a diák a következő tudást és készségeket sajátítja el:

 • Megérti a tudományterületek közötti összefüggéseket
 • Megérti az átfogó témákat
 • Fejlődik az absztrakciós képessége
 • Képes alkalmazni az absztrakt fogalmakat
 • Készségek: tudományos kutatás, tudományos dolgozatok írása, prezentáció, csoportmunka, problémamegoldás
 • További cél: jelentkezés diákcsere programokra

Junior – módszer és elmélet

Junior programunk az első két évben elért eredményekre építve olyan készségeket és módszereket fejleszt, amelyekkel felvértezve a diák utolsó évében még inkább bele tud merülni az általa választott tudományterületbe. A statisztikától a differenciál- és integrálszámításon át a programozási nyelvekig, a logikáig és az elsődleges források elemzéséig a modulok számos tudományág elméletébe és módszertanába engednek betekintést. A Junior évben a diákok az általuk választott tudományhoz kapcsolódó más területek témáival, alapfogalmaival és elméleteivel is megismerkednek. Például a korrupció témáján, a racionális választás elméletén vagy a társadalmi nemek és osztályok fogalmán keresztül a diákok betekintést nyernek korunk társadalmi problémáiba.

Az év végére a diák a következő tudást és készségeket sajátítja el:

 • Megérti és használja a módszertani eszközöket
 • Tisztában van egyes módszertani eszközök gyenge pontjaival, ill. a velük kapcsolatos vitákkal
 • Ismeri az általa választott tudományterülethez kapcsolódó más tudományok alapfogalmait és elméleteit
 • Kellőképpen leszűkíti a választott tudományterületet
 • Felkészül a tanulmányi versenyekre
 • Készségek: tudományos kutatás, tudományos dolgozatok írása, prezentáció, csoportmunka, problémamegoldás

További célok: nemzetközi tanulmányi versenyeken való részvétel, publikáció, konferencián vagy tudományos projektekben való részvétel

Senior – a tudományterület kiválasztása, elmélyülés

A Senior év a diákok választott tudományterületében való elmélyüléséről szól, amelyben a diákok betekintést nyernek az egyetemi szintű tanulmányokba, valamint olyan modulokon vesznek részt, amelyek részterületekre és konkrét kutatási témákra összpontosítanak. A diákok érdeklődési körüknek megfelelően válogathatják össze a művészetektől és bölcsészettudományoktól a természettudományokig, illetve matematikai és műszaki tudományokig minden területet felölelő modulokat, továbbá bővíthetik ismereteiket a legújabb tudományos viták és kutatások vagy az élvonalbeli technológiák használata terén.

Az év végére a diák a következő tudást és készségeket sajátítja el:

 • Ismeri a választott tudományterületet és módszertanát
 • Ismeri a válaszott tudományterületen zajló legfontosabb tudományos vitákat és az alapfogalmakat
 • Tisztában van a legfontosabb tudományterületek elméleti alapelveivel
 • Átlátja az egyetemi felvételi rendszert és tisztában van az egyes intézmények erősségeivel
 • Cél: jelentkezés az egyetemekre

Table of contents

Related content