Tandíj és pénzügyi támogatás

Tandíj

A tervezett tandíj a három trimesztert felölelő 2023-2024-es tanulmányi évre:

 • Core Program: 1.175.000 Ft

 • Access Program: 1.530.000 Ft

A jelenlegi rendkívül kiszámíthatatlan nemzetközi és hazai helyzet miatt  felkészülünk azon lehetőségre, hogy a gazdasági helyzet 2022 hátralévő részében hirtelen, és akár drámai módon is változhat. Tájékoztatjuk az érdeklődőket, hogy ebben az esetben a tandíjak tervezett összegei módosulhatnak. A végleges tandíjakról legkésőbb 2023. január 31-éig adunk értesítést.

Ösztöndíjrendszerünknek köszönhetően anyagi támogatást tudunk nyújtani azoknak a diákoknak, akik másképpen nehezen tudnának részt venni a Milestone oktatási programjaiban. Emellett részletfizetési ütemezéssel tudunk a családok terhein segíteni. További részletek alább találhatóak.

A Core Program ösztöndíj-jelentkezési felülete a leendő hallgatók számára a felvételi űrlap kitöltése után érhető el, az alábbi benyújtási határidőkkel:

 • Folytató Milestone diákoknak: az ösztöndíj-jelentkezés benyújtásának határideje: 2023. január 22., vasárnap. A folytató Milestone diákoknak szóló ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos információkat e-mailben küldjük.
 • Leendő diákoknak: az ösztöndíj-jelentkezés benyújtásának határideje azoknak
  • akik az februári felvételi időszakra jelentkeznek, 2023. február 5., vasárnap.;
  • akik a márciusi felvételi időszakra jelentkeznek, 2023. március 5., vasárnap..

A Bridge-ösztöndíj jelentkezési határideje 2023. március 5. vasárnap. További információ alább található.

Felhívjuk figyelmét, hogy az ösztöndíj-jelentkezéseket csak a Milestone Intézetbe való sikeres felvétel után értékeljük.

Jelentkezz a Milestone Intézetbe!

Ösztöndíjak

Küldetésünk, hogy felkészítsük azokat a gondolkodókat, vezetőket, akik – megbirkózva a 21. század kihívásaival – felépítik a jövő Magyarországát. Hisszük, hogy ehhez olyan vezetőkre, olyan közösségekre van szükség, akik, amelyek a társadalom minden rétegét magukban foglalják (eltérő hátterű és tapasztalatú embereket). Ehhez át kell törnünk az üvegplafonokat, meg kell teremtenünk annak lehetőségét, hogy származástól és anyagi háttértől függetlenül minden elkötelezett diák megfelelő oktatásban részesülhessen.

Ösztöndíjrendszerünknek köszönhetően anyagi támogatást nyújtunk azoknak a diákoknak, akik egyébként nem vagy csak nagy nehézségek árán tudnának részt venni a Milestone oktatási programjaiban. Emellett részletfizetésre is van lehetőség (ehhez ösztöndíjpályázat benyújtása nem szükséges).

Míg ösztöndíjrendszerünk szociális alapokon nyugszik, továbbra is támogatjuk kimagasló teljesítményt nyújtó diákjainkat, népszerűsítve a tanulmányi, a kutatási és a közösségi kezdeményezéseket. Ezért hoztuk létre Fellowship-rendszerünket, amely kombinálható ösztöndíjjelentkezéssel és minden diákunk külön pályázhat rá. 

Ösztöndíjtípusok

Szociális ösztöndíjak Bridge-ösztöndíj
Elérhetőség Core Program (minden évfolyam) Access Program

Core Program (minden évfolyam)

Ösztöndíj mértéke 

(a teljes éves tandíj százalékában)

10–75% 100%
Időtartam Egy tanulmányi év (minden évben pályázható) A jogosultság fennállása esetén akár több tanulmányi év is lehet
Pályázás Új diák esetében: 

 • Jelentkezési anyag és ösztöndíj pályázati anyag leadása

Folytató diák esetében:

 • Pályázati anyag leadása
Jelentkezési anyag és (!) külön pályázati anyag leadása

Szociális ösztöndíjak

A szociális sokszínűség elősegítésének érdekében rászoruló diákjaink Szociális ösztöndíjakra pályázhatnak, amelyek a Core Program minden évfolyamán (Freshman, Sophomore, Junior és Senior) elérhetők. 

A Szociális ösztöndíjak kombinálhatók a Fellowship-rendszerrel, amelyre minden diákunk külön pályázhat.

Szociális ösztöndíj-típusok

Milestone Szociális ösztöndíj VII. kerületi ösztöndíj Lyons-ösztöndíj Bolgár nemzetiségi ösztöndíj
Rövid leírás A Milestone Intézet saját ösztöndíjkeretéből finanszírozott  Kerületi közösségünk támogatására létrehozott ösztöndíjunk A Nyugat-londoni Zsinagóga (West London Synagogue) felajánlása tehetséges rászoruló magyar zsidó diákok támogatására A Bolgár Országos Önkormányzattal társfinanszírozott ösztöndíj
Jelentkezési feltételek Szociális ösztöndíj-jelentkezés sikeres benyújtása
Nincs egyéb jelentkezési feltétel Budapest VII. kerületében található lakóhely (min. 1 éve) vagy középiskola  Zsidó felmenők és identitás (a pályázónak van legalább egy apai vagy anyai ági zsidó nagyszülője, vagy betért zsidónak minősül) A bolgár kisebbségi közösségben való aktív részvétel
Egyéb pályázati anyagok Nincs egyéb beadandó pályázati anyag A lakóhely vagy a középiskola címének igazolása  Az ösztöndíjhoz kötődő, a pályázó zsidó identitásával és örökségével kapcsolatos esszékérdések megválaszolása A Bolgár Országos Önkormányzat határozza meg (a pályázati kiírás az önkormányzat honlapján jelenik meg)
Elbírálás A diák sikeres felvétele, folytató diákoknál a folyó programév sikeres teljesítése esetén a Szociális ösztöndíj-jelentkezéseket minden esetben a Milestone Ösztöndíjbizottsága bírálja el, a megadott bírálati szempontok szerint 
Nincs egyéb elbírálási szempont A lakóhely vagy a középiskola címét az Intézet ellenőrzi, lakcímkártya vagy középiskolai bizonyítvány bemutatása alapján A pályázó esszékérdésekre adott válaszait a West London Synagogue bírálja el A pályázatot a Bolgár Országos Önkormányzat bírálja el  

Ki jelentkezhet?

Nagyon fontos számunkra, hogy mind tanulmányaikat már Intézetünkben folytató, mind újonnan felvett diákjaink kihasználják a Milestone nyújtotta lehetőségeket, ezért javasoljuk az ösztöndíjpályázat leadását minden olyan családnak, amely úgy érzi, nehézséget okoz számára a teljes tandíj megfizetése. 

Az Ösztöndíjbizottság minden beérkező pályázatot megvizsgál, értékel és a lehetőségekhez képest minden jelentkezőt megpróbál a család anyagi helyzetének megfelelő ösztöndíjjal támogatni. 

A lehetőségek bemutatására az alábbiakban a 2022. év elején Szociális ösztöndíjra sikerrel pályázók közül két jelentkező általános hátteréről adunk információt:

 • Budapesttől 40 kilométerre lévő településen élő diák, aki egy kétfős háztartásban közalkalmazottként dolgozó egyik szülőjével él. A pályázat beadásakor a háztartás egésze megközelítőleg havi 300 000 forintból gazdálkodott. A kiértékelés alapján az Ösztöndíjbizottság a pályázó családnak a tandíj 60%-át meghaladó Szociális ösztöndíjat ajánlott.
 • Budapesten élő diák, aki egy négyfős háztartásban él, két szülővel és egy testvérrel. A szülők kisvállalkozóként dolgoznak. A pályázat beadásakor a család megközelítőleg havi 640 000 forintból gazdálkodott. A kiértékelés alapján az Ösztöndíjbizottság a pályázó családnak a tandíj 10%-át meghaladó Szociális ösztöndíjat ajánlott. 

A fenti példák tájékoztató jellegűek! Az ösztöndíjak megítélésénél az Ösztöndíjbizottság mindig az adott év összes pályázatát figyelembe véve hozza meg döntéseit, így a pályázók szükségleteinek, számának változásától és a tárgyév gazdasági viszonyaitól függően az egyes években meghozott döntések eltérőek lehetnek.

Bridge-ösztöndíj

Hiszünk az esélyegyenlőségben, az értékeken alapuló, kritikus, reflektív, egyben előremutató tudás erejében, valamint a kollektív társadalmi felelősségvállalásban. Ezért teremtünk lehetőséget arra, hogy Bridge-ösztöndíjas diákjaink teljes tandíjmentesség mellett tanulhassanak a Milestone Intézetben.

A Bridge-ösztöndíj elérhető mind az Access, mind a Core Programra felvételt nyerő diákok számára. A Bridge-ösztöndíjra való sikeres pályázás feltétele – az Intézetbe történő sikeres felvétel és ösztöndíjpályázat benyújtása mellett – az ezen ösztöndíjtípusra jelentkezők és szüleik számára szervezett felvételi napon való részvétel is.

Ki jelentkezhet?

Elsősorban olyan, szociálisan rászoruló és/vagy roma diákok jelentkezését várjuk, akik: 

 • a 2022–2023-as tanévben fejezik be az általános iskola nyolcadik osztályát vagy a középiskola első évfolyamát (ideértve a hat- és a nyolcosztályos gimnáziumok megfelelő évfolyamait is); 
 • tanulmányi átlaga (a magatartás- és a szorgalomjegyeket nem számítva) legalább 4,0; 
 • angol nyelvtudása eléri a középszintet (nyelvvizsga-bizonyítvány bemutatása nem szükséges);
 • kiemelkedő tanulmányi, művészeti, illetve közösségi vezetői potenciált mutatnak.

A Bridge-ösztöndíjra vonatkozó jogosultsági kritériumokról és bírálati szempontokról itt olvashat részletesen. 

Amennyiben a Bridge-ösztöndíjas diák több évet tölt a Milestone-ban, ösztöndíjajánlatunkat jogosultság fennállása esetén minden évben megújítjuk, ha a diák az adott programév követelményeinek és a Bridge-ösztöndíj pályázati feltételeinek igazoltan folytatólagosan megfelel.

Érdekel a Bridge-ösztöndíj!

Jelentkezz a Bridge-ösztöndíjra!

Elbírálás és követelmények (minden Szociális ösztöndíjtípus esetén)

Az ösztöndíj-jelentkezéseket a Milestone Ösztöndíjbizottsága csak a diák sikeres felvétele (folytató diákok esetében a folyó programév sikeres teljesítése) esetén bírálja el. 

Az ösztöndíjpályázatok elbírálása összetett, többlépcsős folyamat, amelynek első lépése a beadott pályázatok adminisztratív ellenőrzése és szükség esetén hiánypótlás a pályázó részéről. Mivel a jelentkezéshez több dokumentumot is be kell nyújtani, minden pályázónak javasoljuk, hogy a kellő időben kezdjék meg az ösztöndíj-jelentkezési anyag összeállítását.

A következő lépésben a Milestone Ösztöndíjbizottsága előre meghatározott pontrendszer alapján értékeli és bírálja el a pályázatokat. A bírálat során a pályázóval egy háztartásban élőkre eső havi jövedelem összegét, a háztartás tagjainak egészségügyi állapota okán a havi kiadások mértékét, a pályázó lakóhelye és a Milestone Intézet közti távolságot és a pályázó egyéb méltányolható szociális körülményeit veszi figyelembe. A Bridge-ösztöndíjra pályázók esetében a jelentkezők és szüleik számára szervezett felvételi napon való részvétel is bírálati szempont.

Sikeres Szociális ösztöndíj-pályázat (bármely típus) esetén az ösztöndíj mértékét az Ösztöndíjbizottság az adott évre elérhető ösztöndíjkeret és a beadott ösztöndíjkérelmek számának figyelembevételével állapítja meg. Sikeres Bridge-ösztöndíj-pályázat esetén a pályázó teljes tandíjmentességben részesül.

Ösztöndíjasainktól elvárás, hogy:

 • teljesítsék Milestone-os programévük követelményeit és jól szerepeljenek moduljaikon;
 • aktívan részt vegyenek a Milestone diákéletében;
 • részt vegyenek az Intézet által az ösztöndíjasoknak szervezett programokon és adománygyűjtő eseményeken.

Amennyiben egy ösztöndíjas nem teljesíti a fenti követelményeket, az Intézet megvonhatja ösztöndíját, illetve kötelezheti az ösztöndíj visszafizetésére.

Fellowship-rendszer

Fellowship-rendszerünk kimagasló tanulmányi, kutatási, illetve közösségépítési tevékenységet folytató, a Core Programba járó vagy oda felvételt nyert diákjaink támogatását, munkájuk elismerését célozza, és más előnyök mellett a mindenkori tandíj 10%-ával megegyező tandíjkedvezménnyel jár. A sikeresen pályázó diákok (későbbi Fellow-k) emellett egyéb támogatásban, illetve lehetőségekben is részesülnek: trimeszterenként egyéni tanácsadáson vehetnek részt a Tanulmányi Csapat egy tagjával, meghívást kapnak az Intézet egy szakmai megbeszélésére, és egy extra modult is felvehetnek.

Újonnan felvett diákjaink négy (kutatói és versenyzői) Fellowship-helyre pályázhatnak. Tanulmányaikat már az Intézetben folytató diákjaink számára további kilenc (kutatói, versenyzői és a Milestone közösségét építő) Fellowship érhető el. 

A jelentkezés feltétele egy motivációs levél benyújtása, amelyben a pályázó bemutatja az elmúlt években elért eredményeit, valamint a következő tanévre tervezett versenyét/munkáját, illetve részletezi a Milestone diákközösségi életének javítására, fejlesztésére irányuló terveit. A jelentkezési feltételekről és folyamatról itt találnak bővebb információt. 

A jelentkezéseket a Milestone Fellowship Bizottsága bírálja el, a benyújtott motivációs levélre vonatkozó tartalmi szempontok szerint (elért és tervezett eredmények bemutatása, a diákközösségi élet fejlesztésére vonatkozó tervek minősége és megvalósíthatósága).  Ösztöndíjra pályázó diákok is jelentkezhetnek Fellowshipre. 

A Fellow-któl a motivációs levélben részletezett terveik megvalósításán túl elvárás, hogy:

 • sikeresen teljesítsék Milestone-programévük követelményeit;
 • folyamatosan és fegyelmezetten látogassák óráikat az Intézetben;
 • aktívan részt vegyenek a Milestone diákéletében;
 • részt vegyenek a Milestone diáktoborzási eseményein;
 • hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a tanulmányaik során elért eredményekről a Milestone Intézet beszámoljon a nyilvános felületein.

Jelentkezz a Milestone Intézetbe!

Related content