Ujfalussy Balázs

Subjects: Neurobiológia
Division: Természettudományok
Position: Mentor, Modulvezető
Years: 2017-2018, 2018-2019

Balázs az ELTE-n szerezett doktori fokozatot elméleti neurobiológiából a hippokampális helysejtek és rácssejtek tulajdonságainak vizsgálatával. 2011-ben Marie Curie posztdoktori ösztöndíjjal Cambridge-be utazott, hogy az idegsejtek dendritjeinek a szerepét vizsgálta a hálózati szintű számításokban, majd a cambridge-i MRC Laboratory of Molecular Biology-ban az idegsejtek komplex tér-időbeli mintázatokra adott válaszát kezdte tanulmányozni. Jelenleg az MTA Kísérleti Orvostudományi Kutatóintézetben dolgozik ahol a hippokampális idegsejteknek és neuronhálózatoknak a memóriában és térbeli navigációban betöltött szerepét kutatja.