Turai Katalin Andrea

Subjects: Filozófia
Division: Művészetek és Bölcsészettudományok
Position: Mentor, Modulvezető
Years: 2015-2016

Kati 2016-ban kezdte meg PhD tanulmányait Luxemburgban, ahol filozófiát és esztétikát is tanít az alsóbb évfolyamokon. Érettségi után Londonban színháztudományi, itthon pedig jogi diplomát szerzett. Éveken át dolgozott szabadúszó műfordítóként, dramaturgként, de tanított angolt és jogi angol szaknyelvet is. Halász Péter színházrendező asszisztenseként belülről is megismerhette a magyar színházi életet, több független produkcióban közreműködik rendezőként, alkotótársként. Jónéhányszor vállalt önkéntes munkát esélyegyenlőségért küzdő szervezetekben (ERRC, Van Helyed Alapítvány). Az irodalom, színház, filozófia szeretete szenvedélye, hivatása is. Kant esztétikájáról és elmefilozófiájáról írja doktori ertekezését, míg esténként hatéves gyermeke tartja edzésben.

Modules taught