Kőszeghy László

Subjects: Művészettörténet, Filmművészet, Képzőművészet, Filozófia
Division: Művészetek és Bölcsészettudományok
Position: Mentor, Modulvezető
Years: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023

László a CEU filozófia szakos PhD-hallgatója. Esztétika mesterszakon végzett az ELTE-n, majd filozófia mesterdiplomát szerzett a CEU-n. Nemzetközi programokon keresztül filozófiát hallgatott a szlovéniai Primorska Egyetemen, illetve vizuális kultúrát és irodalmat a Lundi Egyetemen, Svédországban.

Filozófiai munkájának középpontjában a társadalomontológiai kérdések állnak, ám tágabb érdeklődése a művészet- és elmefilozófiától az irodalomelméleten át a kora újkori és felvilágosodás-kori eszmetörténetig ível.

Szabadidejében László elmerül a kortárs magyar irodalomban (időnként ír egy-egy kritikát), utazik és moziba jár.