Kiss József Mátyás

Subjects: Matematika
Division: Matematikai és Műszaki Tudományok
Position: Modulvezető
Years: 2019-2020

Mátyás a tanulmányait matematikus BSc-vel kezdte, majd a kvantitatív pénzügyek irányába folytatta. Mesterszintű diplomát szerzett biztosítási és pénzügyi matematika, valamint közgazdásztanár szakokon. Jelenleg a matematikatanár képzést folytatja illetve a pénzügyi szektorban dolgozik a kockázatkezelés területén. Több matematika kurzust is tartott az ELTE-n, nyaranta gyerektáborokat szervez. Fő érdeklődési területei az alkalmazott matematika, pénzügy, pedagógia.

Modules taught