Kálmán László

Subjects: Nyelvészet
Division: Művészetek és Bölcsészettudományok, Természettudományok
Position: Modulvezető
Years: 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021

László elméleti nyelvész, tudományos főmunkatárs és egyetemi docens. Az MTA Nyelvtudományi Intézetében dolgozik, és ott oktat is, az ELTE Elméleti Nyelvészet Kihelyezett Tanszékén. Tudományos pályafutásának nagy részt ott töltötte, eltekintve néhány év külföldi oktatástól (Amszterdami Egyetem, számítógépes nyelvészeti tanszék) és néhány év mesterséges intelligenciával foglalkozó magáncégeknél folytatott kutatástól (Mindmaker, Ltd. és Applied Logic Lab). Szakterületei a nyelvtanelmélet, a formális szemantika és a természetes nyelv számítógépes modelljei.