Ginelli Zoltán

Subjects: Kritikai földrajz, Társadalomtudományok
Division: Társadalomtudományok
Position: Mentor, Modulvezető
Years: 2018-2019, 2019-2020

Zoltán geográfus doktorjelölt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. Kutatásai és oktatási tevékenysége a kritikai földrajzra, a történeti és politikai földrajzra, és a tudásföldrajzra irányul, de a tudománytörténet, -szociológia, és -filozófia, a tudománykommunikáció és a tudomány- és technikakutatások területeiben is igen jártas. Disszertációkötete a hidegháborús földrajztudomány “kvantitatív forradalmának” transznacionális történetéről szól, jelenleg pedig a gyarmati történelem és a posztkoloniális gondolkodás kelet-európai újraértelmezésével foglalkozik. 2015 óta kutatási asszisztensként dolgozik az Exeteri Egyetemen futó “1989 After 1989” és “Socialism Goes Global” nemzetközi kutatási projektekben. Zoltán elkötelezett a társadalmi igazságtalanságok elleni harc, a progresszív oktatás és a kritikai földrajz terjesztése iránt Magyarországon, ezek érdekében két blogot, a Magyar Kritikai Geográfusok Fóruma (https://www.facebook.com/kritikaifoldrajz) és a Kritikai Földrajzok (https://kritikaifoldrajz.hu) blogjait vezeti. Amikor csak lehetősége nyílik rá, tudományos irodalmat olvas, blogot ír, utazik, művészetekkel foglalkozik, míg búskomor éjszakákon bluest játszik féltett gitárján, egy amerikai Fender Stratocasteren.