Berkovits Balázs

Subjects: Szociológia
Division: Társadalomtudományok
Position: Modulvezető
Years: 2015-2016

Balázs az ELTE-n végzett szociológia és filozófia szakon, majd a Közep-európai Egyetemen (CEU) szerzett Nationalism mesterdiplomát, valamint a Paris-X, Nanterre Egyetemen filozófia DEA diplomát. Franciaországi tanulmányait követően a Debreceni Egyetemen védte meg doktori értekezését, amely Michel Foucault filozófiájával foglalkozott. Közben lefordította Foucault Collège de France előadásainak egy kötetét, melynek címe ‘A rendellenesek’. A doktori fokozat megszerzése előtt oktatásszociológusként dolgozott, a magyar iskolarendszer szegregáló és kategorizáló gyakorlatairól folytatott kutatást. Ez alatt, illetve ezt követően társadalomelmélettel és a társadalomtudományok episztemológiájával kapcsolatos tanulmányokat publikált, valamint írt cikkeket a magyar társadalom és politika alakulásáról magyar, svájci és francia lapokba.