Berki Márton

Subjects: Szociológia, földrajz
Division: Társadalomtudományok
Position: Modulvezető
Years: 2021-2022

Márton 2009-ben, a geográfus diploma megszerzését követően kezdte meg tanulmányait az ELTE Földtudományi Doktori Iskolájának Földrajz–Meteorológia programján. 2012–2016 között az MTA Szociológiai Intézetének fiatal kutatójaként dolgozott. 2014-ben védte meg doktori értekezését és került főállásba az ELTE Társadalom- és Gazdaságföldrajzi Tanszékére, ahol jelenleg adjunktusként dolgozik. Egyetemi munkája mellett 2021 óta a KRTK Regionális Kutatások Intézetének tudományos munkatársa. Fő oktatási és kutatási területei a városkutatás, a kulturális földrajz, a szocialista és posztszocialista urbanizáció, valamint a kritikai tér- és társadalomelméletek. Számos hazai és nemzetközi kutatási projektben vett és vesz részt, továbbá az International Critical Geography Group (ICGG) felügyelőbizottságának tagja. Oktatói és a kutatói munkáján túl idegenvezető végzettséggel is rendelkezik, nagyfokú elhivatottságot érez a városi tér komplex szövetének minél alaposabb megismerésére.

Modules taught