Oktatási filozófiánk

A Milestone Intézet a diákközpontú oktatási gyakorlat híve, amely az önálló tanulásra és kutatásra, illetve projektek készítésére helyezi a hangsúlyt, és nemcsak a magas szintű tudományos munkába nyújt bevezetést, hanem annak empirikus, gyakorlati dimenzióiba is betekintést enged. A diákokkal a mentorálás során egyénileg, a modulokon kis csoportokban foglalkozunk, és támogatjuk őket abban, hogy klubokat, társaságokat hozzanak létre – ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákjaink átváltható készségeket sajátítsanak el, továbbá rátaláljanak arra a területre, amely leginkább megfelel a képességeiknek.

Intézetünk tanítási módszere és oktatási struktúrája sokat köszönhet a középiskoláknak, ahol diákjaink elsajátították az alapokat. Erre az alapra építve ismertetjük meg őket a legkülönfélébb tudományterületeken zajló vitákkal és élvonalbeli kutatásokkal. Számos intézménnyel és szervezettel működünk együtt – think tank-ekkel, civil szervezetekkel, kutatóközpontokkal, alapítványokkal és cégekkel –, hogy a diákok megismerjék a különféle szakmákát és tudományágakat, mely folyamatnak része az is, hogy az adott terület vezető szaktekintélyei segítségével betekintést nyernek a gyakorlati munkába.

Hiszünk abban, hogy minden diákunk különleges, ezért a mi feladatunk egy olyan környezet megteremtése, ahol a diákok képességei kibontakozhatnak. Minden diákunkat egyenlőnek tekintjük, nemre, korra, etnikai és szociális háttérre, szexuális irányultságra való tekintet nélkül – mindannyian partnereink abban a projektben, amelynek célja a diákok készségeinek és képességeiknek fejlesztése.

A Milestone Intézet alapító okirata szerint „mélyreható elemzést, fegyelmezett gondolkodást, esztétikai igényességet és világos fogalmazást várunk el a diákjainktól”, és arra készítjük fel őket „szellemi és erkölcsi értelemben, hogy Magyarországot és a világot felelős állampolgárként szolgálják, akik meggyőződéssel és tisztességgel dolgoznak a társadalom jobbításán, akár az innováció, akár a gazdasági fejlesztés, a politikai aktivizmus vagy a társadalmi kezdeményezések terén.” Célunk, hogy tágítsuk a határokat, növeljük diákjaink képzelőerejét és tudását, illetve felkészítsük őket arra, hogy vezető szerepet töltsenek be a magánéletükben és a szakmai életükben egyaránt, így hasznos szolgálatot téve annak a társadalomnak, amelyben élnek.

Related content