Miért a Milestone?

A Milestone Intézet sikere kiváló diákjainak és tanárainak vállán nyugszik. Éppen ezért Intézetünk határozottan elkötelezett amellett, hogy minél jobb hozzáférést biztosítson oktatási programjához, növelve a diverzitást és új partneri kapcsolatokat létesítve, miközben arra is törekszünk, hogy a Milestone-os diákok és oktatók kiemelkedő nemzetközi eredményeket érjenek el. Mindemellett továbbra is szeretnénk emelni oktatási programunk színvonalán és bővíteni hatókörén.

Diákok

Elkötelezettek vagyunk jelenlegi diáklétszámunk mérsékelt bővítése mellett, miközben növeljük annak színvonalát és sokszínűségét. A diverzitás növelése lehetőséget teremt arra, hogy a Milestone növendékei jobban megértsék a különböző kultúrákat és társadalmakat, míg a tanárokban a toleranciát erősíti és vonzóvá teszi az Intézetet a diákok számára szociális háttértől és helyi kötődéstől függetlenül. A nem Budapesten és Magyarországon élő diákoknak biztosított lehetőségek szélesítésével együtt törekszünk arra, hogy bővítsük ösztöndjíprogramunkat. Ugyancsak szeretnénk bővíteni diákok egyesületeinek és kezdeményezéseinek a számát, működésüket szabályozottabbá és átláthatóbbá tenni, továbbá még több lehetőséget biztosítani nekik, hogy támogatásokra pályázzanak. A diákegyesületeknek törekedniük kell rá, hogy a legmagasabb minőséget képviseljék, itthon és nemzetközi szinten elismert szaktekintélyeket vonjanak be működésükbe, az Intézet rangját emelve vegyenek részt hazai és külföldi versenyeken, valamint kapcsolatokat építsenek országunk határain innen és túl.

Tantestület

Azon dolgozunk, hogy még több kiváló tudományos szakember, tudós, kutató és oktató lépjen be a Milestone kötelékébe ahol arra ösztönözzük őket, hogy a tanítás mellett kutatásokat végezzenek vagy hozzájáruljanak az által indított kezdeményezésekhez. Szinergiákat létesítenénk a tanítás és a kutatás között, diszciplínák szerint alakítanánk ki az intézeti tudományos karokat, külső támogatásból finanszírozott tanári pozíciókat hoznák létre és Junior Fellowship programunkon keresztül tanári asszisztenciát nyújtanánk.

Tanterv

A Milestone tanterve aszerint lett kialakítva, hogy az oktatókat és a diákokat arra ösztönözze, találjak meg az összefüggéseket a különféle tudományterületek között és minél szélesebb körben tanulmányozzák a szertágazó diszciplínákat. Folyamatosan igyekszünk tökéletesíteni oktatási programunkat a tudomány, a technológia, a mérnöki tudás és a matematika területein, akárcsak bölcsészet- és társadalomtudományok, illetve a művészet terén azzal, hogy új oktatókat veszünk fel, akik kiegészítik és erősítik a tantestületet; új kutatásokhoz és modulok kidolgozásához biztosítanak alapokat; tanári asszisztenciát biztosítanak az Intézet Junior Fellowship programján keresztül; a diákoknak segítséget nyújtanak szakmai gyakorlatukhoz és kutatásaikhoz; valamint hozzátesznek épülő kampuszunk tudományos miliőjéhez.

Tehetség- és oktatásfejlesztés

A Milestone Intézet támogat minden közép- és felsőoktatással, tehetséggondozással- és fejlesztéssel kapcsolatos kutatást. Elismerjük a jelentőségét a középiskolák önálló tanítási módszereinek és igyekszünk abban segítséget nyújtani nekik, hogy fejleszteni tudjanak pedagógiai gyakorlatukon, továbbá együttműködésünkről biztosítjuk és megosztjuk kutatásaink eredményét a nagy nyilvánossággal, tehetséggondozással foglalkozó szervezettekkel és oktatási központokkal.

Táguló horizontok

Célunk, hogy a nálunk végzett diákok még a mostaninál is változatosabb helyeken folytathassák tanulmányaikat, a brit topegyetemekről kezdve a legnívósabb nemzetközi felsőoktatási intézményekig. Miközben ezért dolgozunk, ragaszkodunk ahhoz a stratégiánkhoz, hogy az Intézethez erősen kötödő alumni hálózatot hozzunk létre és tartsunk fenn, annak érdekében, hogy saját útjukon járó öregdiákjaink ne maradjanak magukra és ne legyenek kiszolgáltatva az agyelszívásnak.

Nemzetközi lehetőségek és Partnerség

Mivel térségünk leendő vezetőinek képzésén dolgozunk, fontosnak tartjuk, hogy kölcsönös partnerségre épülő kapcsolatokat alakítsunk ki más oktatási intézményekkel, különös tekintettel az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában és Kelet-Közép-Európában működőkkel. Ezek a lehetőségek projektalapú együttműködések, oktatási csereprogramok és tréningek, valamint közösen jegyzett nemzetközi tanulmányok és versenyeken való együttes részvétel formájában egyaránt megvalósulhatnak.

 

Related content