Küldetésünk

Küldetésünk

A Milestone Intézet kétszeresen is a társadalmi haladás katalizátora kíván lenni: egyfelől a kutatás, a társadalmi cselekvés és a vállalkozói kezdeményezések kivételes központjaként, másfelől nemzetközileg elismert oktatási programja révén, amely Magyarország majdani vezetői közösségének inkubátora.

Azért dolgozunk, hogy Magyarországot a világban olyan országként ismerjék, amely naprakész innovatív ötletekkel és formabontó megoldásokkal képes válaszokat adni a 21. század legjelentősebb kihívásaira.

Értékrendünk

  • Közjóra törekvés

A Milestone Inézetnél hiszünk az esélyegyenlőségen alapuló progresszív társadalomban, a másokra való nyitottság, a felelősségvállalás és a szolidaritás értékei által meghatározott közösségi érzék fogalmában.

  • Élen járni alázattal és tisztességgel a kiválóság jegyében 

A Milestone Intézetnél diákjainkat arra ösztönözzük, hogy az élet minden területén jó példával járjanak elöl és szerénységgel, valamint alázattal állítsák tudásukat és képességeiket annak a közösségnek a szolgálatába, amelyhez tartoznak.

  • A határok azért vannak, hogy átlépjük őket 

A Milestone Intézet küldetésének tekinti, hogy ahol a globális monológ érvényesül, ott helyi szintű párbeszédeket kezdeményezzen és a nemzetközi távlatokban való gondolkodást erősítse azokon a területeken, ahol pedig a provincializmus eresztett gyökeret, annak érdekében, hogy olyan ökológiai rendszerek jöjjenek létre a 21. században, amelyekben megvalósul az egyén, a társadalom és a természeti környezet összhangja.

  • Kreativitás és innováció

A Milestone Intézet célja a kreativitás és az innováció centrumaként a művészetek és a tudományok közötti szinergiák kibontakozásának elősegítése.

  • Hagyománytisztelet és haladás

A Milestone Intézet az intellektuális hagyománnyal folytonosságot fenntartva dolgozik a jövőbe vezető utak kiépítésén.

  • Humor 

A Milestone Intézet a humort, a szellemességet és a játékosságot az önteltségtől és önelégültségtől megóvó alapvető értékeknek tekinti.

Related content