Kampusz projektünkről

Hogy a Milestone Intézet meg tudja valósítani azt a hosszú távú elképzelését, hogy tudáskikötővé váljék, egy kampusz kialakítása kulcsfontosságú, mint az kiderül Tudáskikötő 2020 – Közösség a változásért címet viselő stratégiai programunkból. A kampusz az a konkrét helyszín, ahol megvalósulhat az Intézet továbbfejlesztésének koncepciója; egy ernyőszervezet, valamint ezen túlmenően egy olyan tér, amely nyitott a nagyközönség és a helyiek előtt, közvetlenül a hasznukra válik, szöges ellentétben a tudományos világ ‘elefántcsonttornyaival’.

Céljainknak megfelelően a kampusznak magának is történelmi és kulturális identitással kell rendelkeznie, amely sokféle egyént képes a közös múlt folytonosságába integrálni és ezáltal olyan környezetet létrehozni, amely alkalmas a diákok, oktatók és rezidens szervezetek sokféleségének befogadására.

Tudáskikötő

A tudáskikötő olyan tér, ahol a tudást gyakorlatra lehet váltani – olyan intézmény, amely globális hálózatával együttműködve tudást gyűjt és hoz létre. Ezt a tudást a társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális, tudományos és technológiai fejlődés kulcsfontosságú területeire koncentráló kezdeményezésein keresztül hozza létre és adja tovább. Magyarország esetében a Milestone Intézet tudáskikötője az ‘agyelszívás’ és az elvándorlás kihívásaira adna választ, hogy a modernizáció következő hullámának indikátora legyen.

A metafora

A történelem során a kikötők mindig is a földrajzilag egymástól távol eső vidékek közötti kapcsolatteremtés helyszínei voltak; olyan terek, ahová az emberek árucikkeket cserélni jártak és új tapasztalatokra, tudásra és gondolatokra tettek szert, amelyeket később saját társadalmuk szolgálatába állítottak. A legfontosabb csomópontok voltak, ahonnan a többletet szétosztották, ahol gyűlt a tőke, illetve ahol az újító elképzelések cseréje zajlott. Mivel századunk legfontosabb árucikkei a tudás, a tapasztalatok és a képességek, birtokosai pedig az innovatív emberek, a Milestone Intézet tudáskikötője a 16. századi Genova 21. századi megfelelője.

Ez a tudáskikötő nem más, mint az eszmei és konkrét környezet, amelyben az újítók támogatást kapnak, ahonnan útnak indulnak és ahová megérkezhetnek, ahol kapcsolatok jönnek létre más tudásközpontokkal, ahol a gondolatok és a technológiai ismeretek folyamatosan áramlanak, hogy utat találjanak az új modernizáció nagy projektjeihez.

A koncepció

A tudáskikötő olyan intézmény, ahol az ország legtehetségesebb fiataljait egy egyetemhez hasonló mikrokörnyezetben készítjük fel a világ vezető egyetemein folytatandó tanulmányaikra és jövőbeli vezető szerepükre. A tudáskikötő ezeket a fiatal tudósokat, vezetőket és újítókat kívánja megnyerni oktatási és kutatói programja számára: ők lesznek azok, akik a különféle diaszpórákban központokat hoznak létre, ahonnan a szaktudás, az innováció és a lehetőségek áramlanak az Intézet felé.

A Milestone kampuszán helyet kapó civil szervezetek, think tank-ek, startupok és kutatóközpontok, valamint profit és nonprofit szervezetek hálózata az Intézet által körvonalazott programok és kezdeményezések keretein belül számos lehetőséget kínálnak a külföldről visszatérő kutatóknak és szakembereknek. Hosszú távon az ilyen kezdeményezések teremtik meg az alapot arra, hogy a tudástöbbletből tőke jöjjön létre és Magyarország az innováció élvonalába tartozó országok táborába kerüljön, azok közé a társadalmak közé, amelyekben megvalósul az esélyegyenlőség.

A jövő iránti elkötelezettség

A Milestone ötéves stratégiai tervében hangsúlyos szerepet kap a tudáskikötő koncepciójának továbbfejlesztése a következő három területen:

Tudományos kiválóság

A Milestone sikere diákjainak, oktatóinak és munkatársainak tehetségén alapul. A továbbiakban még erősebbé és sokszínűbbé szeretnénk tenni közösségünket. Egyre több diák számára tennénk elérhetővé a Milestone oktatási programját; célunk egyre jobb minőségű és szélesebb körű oktatást nyújtani, új partnerkapcsolatokat létrehozni, továbbá még jobban támogatni közösségünk tagjait abban, hogy a Milestone-on kívül is sikeresen megállják a helyüket.

Programok és kezdeményezések

A Milestone olyan programokat és kezdeményezéseket kíván létrehozni, amelyek elősegítik a multiplikatív társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális, tudományos és technológiai fejlődést helyi, országos és regionális szinten.

A kampusz kialakítása és fejlesztése

A Budapest szívében kialakítandó kampusz lesz az a hely, ahol az Intézet tudáskikötője létrejön: egy ernyőszervezet, amely egyesíti a tudományos innovációt, a szakpolitikai kutatásokat, a társadalmi kezdeményezéseket, a művészeti projekteket és az innovatív vállalkozások központját a jövőbeli elit képzésével.

Related content