Elnyert pályázatok

A Milestone Intézet sikeresen megpályázott két, a Nemzeti Tehetség Program által kiírt pályázatot, amelynek pénzügyi támogatását az Emberi Erőforrások Minisztériuma nyújtotta.

Diákolimpia: Milestone Vitaklub

A pályázat célja a Magyarországot képviselő, brit parlamenti stílusban vitázó vitacsapat kiválasztása, felkészítése és részvételének támogatása volt a világ legnagyobb presztízsű nemzetközi eseményein, mint például a középiskolásoknak szóló Oxford Schools’ Vitaverseny, illetve a 15 év alattiaknak tartott ICYD verseny. A diákok, felkészítő tanárok, valamint a bírók közössége révén szintén cél volt egy fenntartható közeg kialakítása, amely évről évre gyarapszik, ezáltal a diákok egy magasabb színvonalon tudják képviselni Magyarországot a nemzetközi versenyeken.

A pályázat lehetővé tette, hogy a tehetséges Milestone diákok megmutathassák a világnak milyen tehetségesen tudnak vitázni.

Innovatív: Jakobsleiter

A program célja egy olyan tehetséggondozó program megteremtése, amely tehetséges középiskolásokkal és a tehetséggondozás iránt elkötelezett szülőkkel ismerteti meg a diszkurzív, interdiszciplináris megközelítésre épülő tehetséggondozás jó gyakorlatait.

A pályázaton résztvevő, kiemelten tehetséges gyermekek és szülők 2021 januárja és májusa között, összesen 16 alkalommal zajló, kiscsoportos műhelymunkában és nyílt vitákon tárgyalták meg a 21. század legfontosabb kihívásait és az interdiszciplináris megközelítés fontosságát. A szakértők vezette szemináriumok olyan komplex társadalmi-technikai kérdéseket vetettek fel, amelyek megvitatása és megértése közvetlenül hozzájárulnak az interdiszciplináris természet-, társdalom-, és bölcsészettudományos tehetséggondozáshoz. A műhelymunkához kötődően meghirdetésre került egy esszépályázat is, amely pályamunkái szakértői kiértékelést követően egy tudományos folyóirat első kiadványaként jelentek meg, a pályázati program megvalósítása után.