Diákszervezetek

Üdvözlünk a Milestone Intézet élénk diákközösségében! Közösségünkbe olyan diákok tartoznak, akiket az hajt előre, hogy tanulmányaik terén a kiválóságra törekedjenek, kibontakoztassák vezetői képességeiket és engedjenek a kalandvágyuknak. A diákegyesületek és a klubok kiváló lehetőséget adnak arra, hogy a hasonló gondolkodású diákok felvegyék egymással a kapcsolatot, érdeklődési területüket lefedő szakmai hálózatot építsenek ki és összekovácsoljanak egy közösséget, amelynek tagjai egymástól tanulnak azért, hogy rendkívüli eredményeket érjenek el. Intézetünkben az egyesületeket és a klubokat a diákok vezetik és működtetik a Milestone diákélet szervezőjének felügyelete alatt.

Az egyesületekben és a klubokban aktív diákok nemcsak azokat az átválható készségeiket fejleszthetik magas szintre, amik az önállósághoz, a tervezéshez és az átlátható működéshez kötődnek, hanem a különböző területekhez kapcsolódó szaktudásukat is, amilyenek a vitorlázás, a pénzpiaci elemezés, a versenyszintű vitázás, a kritikaírás, a tájékozottság a nemzetközi politikai témákban vagy a fogékonyság a vizuális kultúra dinamikájára. Diákszervezeteinkben komoly hagyományai épültek ki annak, hogyan kell átlépni a határokat; legyen szó az oxfordi evezős versenyeken való megmérettetésekről vagy a részvételről a berlini Model United Nations nemzetközi konferencián, az egyesületek és a klubok az évek során számos, a tanulmányok világán túlmutató élményekkel gazdagították a milestone-os diákok életét. Mindezeken túlmenően a diákszervezetekben tevékenykedve a résztvevők bekapcsolódhatnak a Milestone öregdiákjai által indított kezdeményezésekbe, amelyek az önkéntes munkáktól kezdve a tudományos publikációk készítéséig terjednek, továbbá kapcsolatba kerülhetnek a világ vezető egyetemein éppen tanuló vagy már diplomát szerzett egykori hallgatóinkkal.

Végül, de nem utolsó sorban a Milestone egyesületei és klubjai kiváló lehetőséget biztosítanak arra, hogy új emberekkel ismerkedj meg és jól érezed magad hozzád hasonló gondolkodású diákok társaságában.

Hogyan csatlakozhatok?

Diákjaink bármikor beléphetnek egy klubba vagy egyesületbe az év során, de azt tanácsoljuk, hogy a tanév elején tegyék meg ezt. A májusi évnyitón a diákok megismerhetik a diákszervezetek vezetőit és tagjait, valamint hasznos információkat kaphatnak az egyes klubokról és egyesületekről. A nyári trimeszterben, május közepén egy külön hétet szentelünk az intézetben zajló diákéletnek, melynek keretében diákszervezeteink számos programot és rendezvényt tartanak. Arra bíztatjuk a diákokat, hogy minél több ilyen eseményen vegyenek részt, hogy belekóstoljanak a Milestone diákéletébe és eldönthessék, melyik egyesülethez vagy klubhoz szeretnének csatlakozni.

Tagsági kötelezettségek

Minden milestone-os diák annyi szervezetbe léphet be, amennyibe csak kedve tartja. Természetesen mindenkit arra bíztatunk, hogy aktívan vegyen részt az intézet diákéletében, ami mind a tanulmányi előmenetelére, mind pedig a személyes fejlődésére nézve előnyös.

Ugyanakkor a diákszervezetek tagjainak legalább két találkozón részt kell venniük minden trimeszterben, kivéve abban az esetben, ha mulasztásukat alaposan meg tudják indokolni. Csak a szervezetben aktív diákok élvezhetik a tagsággal járó előnyöket, lehet szavazati joguk és jelöltethetik magukat az elnökségbe vagy a bizottságba.

Hogy naprakészek legyenek az intézetben zajló diákéletről, minden diáknak azt javasoljuk, hogy kövessék nyomon az egyesületek és a klubok egyes Facebook csoportjának tevékenységét, valamint olvassák a diákélet aktuális fejleményeiről beszámoló hírleveleket.

Az elnöki testület és a bizottság

Az egyesületekben és a klubokban aktív tagoknak lehetőségük van arra, hogy szerepet vállaljanak a szervezet irányításában. Minden egyesületben és klubban legalább egy tagnak kell lennie a szervezet elnöki testületben (elnök, alelnök vagy titkár pozícióban) és a szervezet bizottságában (például rendezvényszervezőként vagy versenykoordinátorként). Az elnökség felelős a szervezet irányításért, illetve koordinálja és felügyeli a bizottság tagjainak munkáját. Az elnökségnek a szervezet programjairól és eseményeiről folyamatos tájékoztatást kell adnia az egyesület vagy a klub tagjainak. Mindemellett az elnökség tagjainak a Milestone diákélet szervezőjével rendszeresen kell tartaniuk a kapcsolatot és gondoskodniuk kell arról is, hogy megbízatásuk lejártakor átadják a szervezet irányítását az őket soron követő diákvezetőknek. Amennyiben az elnökség bármelyik tagja nem tesz eleget kötelezettségeinek, erről tájékoztatni kell a diákélet szervezőt.

Az elnökség és a bizottság tagjait minden évben a diákszervezetek éves közgyűlésén választják meg, amelyre legkésőbb az új tanév előtt, áprilisában kerül sor. Az elnökség tagjai között helyet kell kapnia egy nem végzős diáknak, de nem tölthet be a szervezetben elnöki tisztséget olyan diák, aki a Freshman évfolyamra jár az adott tanévben. A bizottság tagjai elhalaszthatják a tisztújító ülést és az elnökségi választásoktól különböző időpontban is megtarthatják, hogy így új diákok is bekerülhessenek a testületükbe.

Diákszervezet alapítása

Ahhoz, hogy alapíts egy Milestone által bejegyzett egyesületet vagy klubot, vedd fel a kapcsolatot Tolmayer Annával, a Milestone diákéletének szervezőjével az alábbi emailcímen: tolmayer@msinst.org.

Programok és események szervezése

A diákoknak lehetőségük van arra, hogy eseményeket, programokat, illetve rendezvényeket szervezzenek az intézetben. Minden társaságnak rendszeres találkozókat kell tartania a tagok és a szélesebb diákközönség számára.

Ideális esetben a társaság legalább évi egy nagyobb volumenű programot szervez, amelyen a Milestone közösségének más tagjai is részt vehetnek, a diákjaink közötti kapcsolattartás érdekében, valamint azért, hogy az egyesület volt és jelenlegi tagjainak szakértelméből minden növendékünk profitálhasson.

Ahhoz, hogy egy rendezvény sikeres legyen, kellő tervezésre és világosan meghatározott feladatkörökkel rendelkező csapatra van szükség. A programok Canvas naptáreseményként kerülnek meghirdetésre – amelyben fel van tüntetve az esemény időpontja és helyszíne, valamint a szervezők elérhetősége – és Facebook esemény formájában is közzé kell tenni. Az eseményt szervező társaság felelős az esemény utáni takarításért és a helyszín birtokbavétel előtti állapotának visszaállításáért.

Fontos Dokumentumok

Diákélet kézikönyv

Ez a dokumentum egy iránytű a Milestone Intézet diákéletéhez, amelyben általános információ található a diákszervezetek működéséről.

Table of contents

Related content