Akadémiai partnereink

Alumni Szociolabor

Az Alumni Szociolabor össztársadalmi kérdéseket vizsgáló nyilvános műhelysorozatát volt amerikai és európai uniós tanulmányi csereprogramokon részt vett diákok szervezik. Kezdeményezésük illeszkedik a Milestone társadalmi és politikai változásról alkotott átfogó elképzeléseihez, így Intézetünk rendszeresen otthont ad az Alumni Szociolabor rendezvényeinek. Ezeken az alkalmi rendezvényeken a résztvevők aktuálpolitikai kérdéseket és fejleményeket vitatnak meg, azzal a távlati céllal, hogy a jövőben illusztris meghívott vendégek társaságában és hetente jelentkező szemináriumokon vitázva hozzájáruljanak a társadalmi, politikai és közéleti témákról szóló diskurzushoz.

Budapest Semester of Mathematics Education

A Budapest Semester in Mathematics (BSME) egy magasan jegyzett külföldi tanulmányi program Budapesten, amelyet olyan egyetemi alapképzésben részt vevő vagy frissen végzett diákoknak hoztak létre, akiket érdekel a középiskolai matematika oktatás. A BSME résztvevői a Milestone Intézettel való együttműködés révén lehetőséget kapnak, hogy Intézetünkben egyénileg vagy csoportosan, szemináriumok keretében foglalkozzanak Magyarország matematikában legkiemelkedőbb tehetségű diákjaival. A múltban a BSME diákjai a Milestone növendékeivel együtt dolgoztak magas szintű számviteli problémákon, valamint kriptoanalízist és kriptográfiát tanítottak az Intézetben.

Emberi Erőforrások Minisztériuma

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és a Milestone Intézet 2016 tavaszán kötött megállapodást, hogy a Nemzeti Tehetség Program égisze alatt roma fiataloknak nyújtanak közösen segítséget abban, hogy a világ legnevesebb felsőoktatási intézményeiben tanulhassanak tovább. Az esélyegyenlőség, a társadalmi mobilitás, az etnikai- és kulturális sokszínűség mellett elkötelezett Intézetünk az EMMI Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkársága által felajánlott hárommillió forintos támogatásból indította útjára ösztöndíjprogramját tehetséges roma diákoknak: a program első évében hat nehéz körülmények között élő roma tehetség kapcsolódott be oktatási programunkba és lett a Milestone közösségének tagja. Az EMMI-vel létesített együttműködés elmélyítésével és a 2016-ban útjára indult ösztöndíjprogram szélesítésével a jövőben azt szeretnénk elérni, hogy még több roma fiatal tanuljon a Milestone-ban és tegyen szert olyan tudásra, illetve képzettségre, amely elérhetővé teszi számunkra a legjobb egyetemeket szerte a világban.

Európai Tehetségpont

Az Európai Tehetségtanács által életre hívott Európai Tehetségtámogató Hálózat azzal a céllal jött létre, hogy elősegítse és erősítse a kapcsolatokat a tehetséggondozással foglalkozó intézmények között. A Milestone Intézet hivatalosan bejegyzett Európai Tehetség Pont, tevékenységünket a Budapesti Európai Tehetségközpont felügyeli. Szakmai tanácsokkal látjuk el a tehetséghálózathoz tartozó többi regionális központot, de Intézetünk fogadott már vendégeket szakmai tanácsadás céljából az indiai Tribal Mensa Nurturing Programtól.

FabLab

A FabLab Budapest a Massachusetts Institute of Technology (MIT) által éltre hívott nemzetközi hálózat részét képező innovációs műhely. Mivel mindkét intézmény különösen érdekelt az oktatásban és a tehetségfejlesztésben, a Milestone Intézet és a FabLab már több mint három éve dolgozik együtt közös projekteken. Az együttműködés részeként a két intézet oktatatói és munkatársai rendszeresen cserélnek egymással tapasztalatot, valamint közös kurzusokat tartanak és új ötleteket dolgoznak ki együtt a tudományok, a technológia, a műszaki ismeretek, illetve a matematika oktatása terén. A Milestone műszaki kurzusainak rendszerint a FabLab ad otthont, ahol diákjaink hasznosíthatják azokat a szakmai ismereteket, továbbá kedvükre igénybe vehetik azt a technológiai apparátust, amelyet partnerünk a rendelkezésükre bocsát.

Közép-európai Egyetem Középkori Tanszék

A Közép-európai Egyetem (CEU) Középköri Tanszékének jóvoltából a Milestone Intézet diákjai részt vehetnek az egyetem Medieval Animal Data Network (MAD) néven futó projektjének kidolgozásában, amely egy egyedülálló adatbázis létrehozását tűzi ki célul: a MAD annak megértését hivatott elősegíteni, hogy miként kötődtek és függtek a középkori emberek az állatok fizikai és szellemi értelemben vett létezésétől. Az adatbázis különböző típusú és különféle kategóriákba sorolható forráselemekből áll össze, amelyek között korabeli írott szövegek, műtárgyak, valamint régészeti topográfiai- és állattani adatok egyaránt megtalálhatóak. Az adatbázisban összegyűjtött források széles időskálát ölelnek fel, a Római Birodalom végétől kezdve a 17. és 18. századig helyezhetőek el időben. Diákjaink jelenleg képzeletbeli és valódi középkori lények, illetve állatok kategorizálásán dolgoznak, miközben várhatóan tanulmányokat is publikálhatnak majd valamilyen szélesebb témakört felölelő tárgyban a Közép-európai Egyetem kulturális örökséggel foglalkozó honlapján.

International Center of Nonviolent Conflict

Az International Center of Nonviolent Conflict (INCN) egy független civil oktatási szervezet, amely azzal a céllal jött létre, hogy világszerte támogassa és fejlessze a demokrácia, az emberi jogok és az igazságosság nevében felépő civil kezdeményezések tanulmányozását és kivitelezését. Az INCN által középiskolásoknak kiírt pályázaton indulva és azt elnyerve a Milestone Intézet hamarosan polgári és erőszakmentes ellenállás témájú kurzusokat indít. A ‘Polgári ellenállás elmélete és gyakorlata’ címen meghirdetett kurzussal arra szeretnénk ösztönözni diákjainkat, hogy figyeljenek fel kulcsfontosságú társadalmi és politikai problémákra, valamint tudatosuljon bennük, hogy milyen politikai eszközökkel tudnak kiállni méltóságukért és jogaikért.

International Education Center

Az International Education Centre Magyarország (IEC) a külföldi felsőoktatás és külföldi továbbtanulás specialistája. Több mint 130 külföldi egyetem képviseletét látja el Magyarországon és Németországban. Az iroda azon diákok jelentkezését várja, akik külföldön szeretnének tanulni és segítségre van szükségük a felvételivel kapcsolatban. Intézetünk és az IEC a tapasztalatok, illetve bevált gyakorlatok megosztásán túl és egymás szolgáltatásait elismerve dolgozik azért, hogy a diákok a legjobb döntéseket hozzák meg a külföldi felsőoktatási intézményekbe való jelentkezésük során.

Magyar Tehetségépítő Szervezetek Szövetsége

A Magyar Tehetségépítő Szervezetek Szövetsége (MATEHETSZ) egy ernyőszervezet, amely magyar tehetségközpontokat akkreditál, hogy azok megoszthassák egymással tehetségkutatással és tehetséggondozással kapcsolatos tapasztalataikat, továbbá rendezvényeket szervez és online tájékoztatást nyújt diákoknak, szülőknek, szakmabelieknek, civil szervezeteknek és kormányzati intézményeknek. A Milestone Intézet a MATEHETSZ által akkreditált magyarországi tehetségközpont. Intézetünk így első kézből férhet hozzá a tehetséggondozással- és fejlesztéssel kapcsolatos legfrissebb hírekhez (tanulmányi versenyek, táborok, ösztöndíjak), valamint szakirodalomhoz. Emellett a Milestone Intézet szakmai tanácsokkal látja el a régióban működő többi tehetségközpontot.

Magyar Templeton Program

A Magyar Templeton Program egy kísérleti oktatási és tehetségfejlesztési program, amely 10-29 év közötti kivételes kognitív tehetségeknek nyújt egyénre szabott tehetségtámogatást. A 2016/17-es tanévben a Milestone Intézet hivatalos szakmai partnereként vett részt a Templeton tehetségfejlesztési programjában. A Magyar Templeton program ösztöndíjasai közül nyolc diák választotta oktatási programunkat és részesült mentorálásban, emelt szintű tutorálásban, illetve kapcsolódott be a Milestone diákegyesületeinek életébe.

Nyílt Társadalom Alapítványok

A korábban Nyílt Társadalom Intézet néven jegyzett Nyílt Társadalom Alapítványok olyan szervezeteket, magánszemélyeket támogat, amelyek, illetve akik aktív szerepet vállalnak a demokratikus értékek, a kisebbségi jogok, a sajtószabadság, valamint mindenki számára elérhető minőségi oktatás védelmében és érdekében. A Nyílt Társadalom Alapítványokkal együttműködve indítottunk kampányt, hogy arra buzdítsuk a Nagy-Britanniában élő magyarokat, menjenek el szavazni a 2014-es európai parlamenti választásokra. A kampány részeként és a Milestone kint tanuló volt diákjainak aktív közreműködésével tíz brit nagyvárosban a szavazást népszerűsítő rendezvényeket és programokat szerveztünk. Emellett a kampány online is zajlott, többek között ismert magyar arcokat és slam poetry-seket felvonultató, a szavazásról tájékoztató videókkal.

Nyugat-Londoni Zsinagóga

A Nyugat-Londoni Zsinagóga legnagyobb múltú zsidó reformgyülekezet Nagy-Britanniában. 1840 óta a gyülekezet a reform judaizmus úttörőjének számít az Egyesült Királyságban és hihetetlenül élénk közösséget tudhat magáénak London szívében. Oktatásra vonatkozó tapasztalataink cseréje mellett 2017-ben a Nyugat-Londoni Zsinagógával kötött partneri megállapodás révén tehetséges zsidó fiataloknak ajánlunk fel ösztöndíjakat. A Lyons ösztöndíj célja, hogy minél több magyar zsidó diák vehessen részt az Intézet világszínvonalú oktatási programjában.

Premontrei Szent Norbert Gimnázium

A Milestone Intézet szervezetfejlesztési tanácsokkal látta el a rangos gödöllői katolikus gimnáziumot, továbbá tantestületének továbbképzést nyújtott a közösségi média használata és a mentorálás terén. Együttműködésünk a gimnáziummal a kutatásra, elsősorban az öregdiákok tanulmányi pályájának követésére is kiterjedt.

Romaversitas

A Romaversitas komplex oktatási programja több mint 300 roma diákot segített abban, hogy egyetemi diplomát szerezzen és képzett szakemberré váljon. A Romaversitas az első olyan szervezet, amely Tudáskikötő néven jegyzett és 2020-ig szóló stratégiai programunk részeként helyet kapott Intézetünkben; együttműködésünket így elmélyítve új projektek fejlesztésén dolgozunk tovább azon értékek képviseletében, amelyeket mind a Milestone, mind a Romaversitas fontosnak tart és a társadalmi egyenlőség, illetve a kisebbségek integrációjának ügyét szolgálják. A következő években számos olyan közös projekten fogunk együtt dolgozni közösen – például Intézetünk roma ösztöndíjprogramján és a Romaversitas középiskolai programján-, amelyek ezt a fontos ügyet szolgálják.

UniCredit

Az olasz illetőségű UniCredit bank több mint 25 millió ügyfelének nyújt banki és pénzügyi szolgáltatásokat Nyugat-, Közép- és Kelet-Európa-szerte. Az UniCredit csatlakozott Intézetünk Tehetségfejlesztő Platformjához, amely for-profit és non-profit szervezeteknek ad lehetőséget arra, hogy tehetséges fiatalok képzéséhez hozzájáruljanak. Platformunkhoz csatlakozva az UniCredit ösztöndíj-felajánlásokat tett, valamint gyakornoki helyeket biztosított olyan tehetséges Milestone-os diákoknak, akiknek érdeklődése kapcsolódott a cég profiljához. Az együttműködésnek köszönhetően az partnerünk hosszú távú kapcsolatokat építhetett ki tehetséges fiatalokkal, lehetőséget kapott arra, hogy részt vegyen olyan programokban, amelyek a társadalmi integráció és felzárkóztatást ügyét segítik elő, továbbá betekintést nyerhetett a tehetséggondozás legjobb gyakorlataiba, valamint a munkavállalók új generációjának alkalmazásához fontos szakmai ismeretekre tehetett szert.

Universities and Colleges Admissions Service

Az Egyesült Királyságban bejegyzett Universities and Colleges Admissions Service (UCAS) egy központi szervezet, amelynek közvetítésével a diákok leadhatják jelentkezéseiket a brit felsőoktatási intézményekbe. A Milestone regisztrált UCAS központ, így diákjaink Intézetünkön keresztül bonyolíthatják le egyetemi jelentkezésüket bármelyik nagy-britanniai intézménybe.

Van Helyed Alapítvány

A Van Helyed Alapítvány egy non-profit civil szervezet, amely hátrányos helyzetű, elsősorban roma gyerekek oktatásával, felzárkóztatásával, illetve társadalmi- és iskolai integrációjával foglalkozik. Intézetünk és az Alapítvány együttműködése 2017-ben kezdődött: a Van Helyed Alapítány által felfedezett tehetséges, ám nehéz körülmények között élő diákok kapcsolódhattak be a Milestone oktatási programjába az Intézet roma ösztöndíján keresztül. Célunk, hogy az oktatási programunkba így bekerült diákok társadalmi mobilitásának esélyeit növeljük és tegyünk egy egyenlőbb társadalom létrejöttéért, többek között azzal, hogy ösztöndíjasainknak emelt szintű angol kurzusokat biztosítunk a mentorálás és a tutorálás mellett.

Weizmann Tudományos Intézet

Az International Summer Science Institue (ISSI) a Weizmann Tudományos Intézet rangos kutatási programja. Az 1969 óta meghirdetett programban minden éveben megközelítőleg 80 középiskolás diák vesz részt és folytatnak egy hónapon keresztül kutatásokat a Weizman Intézetnél. A program fennállása óta 2017 volt az első év, amikor magyar diákok is bekapcsolódtak a programba, köszönhetően a Weizmann Intézet magyarországi baráti köre által nyújtott anyagi támogatásnak köszönhetően. A programba bekerülő diákok kiválasztása a Milestone Intézet szakmai hozzájárulásával és közreműködésével valósult meg.

Table of contents

Related content