Access Program

A Milestone Intézet működésének első évtizedében létrehoztuk középiskolásoknak szóló, nemzetközileg elismert emelt szintű oktatási programunkat, amelyen négy évfolyamon tanulnak diákjaink (Freshman, Sophomore, Junior és Senior). Innovatív oktatási programunk kiemelt figyelmet fordít a középfokú oktatásban résztvevő diákok emelt szintű, személyre szabott tehetséggondozására. Az Intézet működésének első évtizedében felépített, évente 350 diákot, 80 oktatót és több, mint 1000 alumni tagot számláló közösség munkájának nemzetközi elismerését mutatja a világ legjobb egyetemein és számos karrierúton elért siker. Az Intézet missziója, hogy ez a közösség olyan pozitív, egyben előremutató változásokat létrehozó közeggé váljon, amely készen áll és képes szembenézni a 21. század kihívásaival. 

Kérdésed van? Kérj visszahívást!

Az egyetemi szintű kurzusokra, egyéni mentorálásra és autonóm módon működő tematikus diákszervezetekre épülő pedagógia az ország legtehetségesebb fiataljai közül már több mint ezer tanuló részére nyújtott inspiráló közeget, melynek tagjai évről évre olyan rangos nemzetközi felsőoktatási intézményekbe nyernek felvételt mint az Oxfordi és Cambridge-i Egyetem, a Harvard, a Science Po vagy az ETH Zürich. 

A 2021/22-es tanulmányi évben indult Access Programmal még szélesebb kör számára szeretnénk hozzáférést biztosítani a Milestone egyedülálló pedagógia módszeréhez és inspiráló közösségéhez. A program toborzási-felvételi és oktatási rendszerünk tíz éves tapasztalatára épül. Minden évben találkozunk olyan ígéretes diákokkal, akik osztoznak értékeinken és fogékonyak oktatási megközelítésünkre, viszont egyes kulcsfontosságú készségeik és személyiségük fejlesztése – legyen szó önbizalomról, önállóságról vagy alkalmazkodásról – illetve érdeklődésük elmélyítése elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy teljes mértékben profitálhassanak a Freshman, a Sophomore, a Junior vagy a Senior évfolyamaink magas követelményeket támasztó tanulmányi programjából anélkül, hogy az élmény számukra ne legyen elidegenítő. Számukra hoztuk létre az Access Programot. 

Mit nyújt az Access Program

Diákjainknak egy gyorsan változó világban kell majd helyt állniuk, melynek égető társadalmi és környezeti problémáira csak alkalmazkodóképes vezetők találhatnak megoldásokat. Az Access Program központi elemei a reziliens és cselekvőképes személyiségjegyek erősítése, az egyéni önkifejezés és a csoportos, inkluzív  projektmunka. A program ezáltal a résztvevők hosszútávú fejlődését alapozza meg és bevezeti őket a 21. század legnagyobb kihívásaiba. 

Új kezdeményezésünk szervesen illik a Milestone közösség meggyőződéséhez, mely szerint jövőnk formálása legjobb helyen egy tehetséges, befogadó, világlátott és elkötelezett új generáció kezében van.

Az Access Program célkitűzései

 • A tudományos igényű felfedezés örömének megtapasztalása
 • Tanulmányi orientáció, az érdeklődés tágítása és elmélyítése
 • Gondolkodási és tanulási készségek fejlesztése
 • Hatékony önálló munkához szükséges szokások és gyakorlati készségek (pl. tervezés, időmenedzsment) kialakítása
 • Önbizalom, ellenálló- és alkalmazkodóképesség kialakulásának segítése
 • Érzelmi érettség fejlesztése egyéni és közösségi reflexió által
 • Csapatmunka és cselekvőképesség erősítése társadalmi és üzleti célú projekteken keresztül
 • Sajátnak érzett, ambiciózus célok kitűzése, a megvalósíthatónak hitt lehetőségek bővítése
 • A szolidaritás és társadalmi felelősségvállalás fokozása
 • Milestone-érettség, az életkornak megfelelő (Freshman, Sophomore, Junior, Senior) évfolyamra való felkészültség erősítése

Az Access Program áttekintése

Programunk egy teljes tanulmányi évet ölel át, melyen az alábbi egymással párhuzamosan futó és kötelező foglalkozásokon (pathway) vesznek részt a diákok: 

 • Thinking pathway: az intellektuális kíváncsiság és tudományos készségek fejlesztését tűzi ki célul. 
 • Reflection pathway: a kiscsoportban és évfolyamszinten végzett gyakorlatokon keresztül a személyiségfejlődést és a haladó programokhoz szükséges gyakorlati készségek erősítését támogatja.
 • Action pathway: a másik két tanulási egységben szerzett tudás kamatoztatását segíti elő, egyre növekvő felelősséggel és impakttal járó projekteken keresztül.

Thinking Pathway

A Thinking  Pathway foglalkozásainak keretében a Journal Clubok a tudományos igényű megismerés örömének megtapasztalása által formálja a diákok identitását. Növeli az intellektuális önbizalmat, segít új érdeklődések felfedezésében és a meglévők elmélyítésében. A kéthetente tartott, 2×45 perces foglalkozásokon a természet- és társadalomtudományok alapvető nyitott kérdéseit ötvözzük kurrens témákkal. Így lesz a demokratikus érdekképviselet válságából kiinduló politikafilozófiai vagy közgazdaságtani vita, az identitás kérdéseit boncolgató diskurzusból az emberi természetről szóló filozófia eszmecsere, a klímaszorongásból az ellenálló városok lehetőségeinek áttekintése. A Journal Clubok az alábbi területeken biztosítanak lehetőséget a fejlődésre: 

 • Új érdeklődések felfedezésében és meglévők elmélyítésében
 • A haladó modulok teljesítéséhez szükséges tanulási szokások és készségek kialakításában
 • Az egyéni felkészülés, kutatómunka fokozatos elsajátításában
 • Fejleszti a kritikai gondolkodást és szövegfeldolgozást, az ismeretterjesztő irodalomtól eljutva a rigorózus tudományos tartalmakig
 • Megismertet a Milestone-ban és topegyetemeken használt beadandó feladatokkal a tartalmi összefoglalótól a riporton át az érvelő esszéig

Reflection Pathway

A Reflection Pathway maximum négyfős személyiség- és szemléletfejlesztő csoportjai az Access Program közösségi élményének alappillérét adják. A kontaktidő egy része a diákok által hozott tapasztalatok, kérdések és problémák megvitatásával telik, amit keretbe foglal az egyéni és csoportos reflexiós feladatokból álló tematikus tanmenet, amely olyan fogalmak feldolgozására épült, mint például a sors, a hit, a remény, az alkotás, az igazság, stb. A Reflection Pathway céljai:

 • Gyakorlati és érzelmi támogatás
 • Tervezés, időmenedzsment, munkaetika erősítése
 • Rezilienciára, önbizalomra és alkalmazkodóképességre alapuló személyiségfejlesztés
 • Egyéni identitás erősítése a művészethez való személyes kapcsolódáson keresztül

Action Pathway

A középfokú oktatási rendszerekben sokszor szétválik a tudásbővítés és cselekvés, terméketlen szakadékot hozva létre elméleti és gyakorlati emberek és gondolkodásmódok között. Hosszú távon sikeres diákjaink életpályáján azonban azt látjuk, hogy a két megközelítés szinergiája óriási versenyelőnyt biztosít a munkaerőpiacon. A Cselekvés modulon a Milestone-ba érkező fiatalok a gondolkodás és a megvalósítás szinergiáját tapasztalják meg. A foglalkozásokon résztvevők: 

 • 4-8 fős projektcsapatokban dolgoznak
 • Trimeszterenként háromszor tartanak csapatközi koordinációt
 • Kitűzik a projekt céljait
 • Eltervezik a megvalósítás lépéseit és felosztják a felelősségi köröket
 • A programvezető támogatásával előteremtik a megvalósításhoz szükséges erőforrásokat és szaktudást
 • Az Access év végén beszámolót tartanak

A projektmunkákban a cél:

 • 21. századi kihívások mély megértése
 • Kutatási készségek, kritikai és kreatív gondolkodás elsajátítása
 • Tárgyalástechnika és prezentációs készségek fejlesztése
 • Tapasztalatszerzése tervezésben, erőforrás- és projektmenedzsmentben
 • Vezetői készségek erősítése
 • Társadalmi vállalkozások üzleti tervezése és működtetése

Egyéni konzultáció

A többi évfolyamhoz (Freshman: 40, Sophomore: 70, Junior: 130, Senior: 110) viszonyított alacsonyabb létszám még közelebbi, személyes kapcsolatot tesz lehetővé a program oktatói és minden egyes diák között. A trimeszterenként két alkalommal történő egyéni konzultációs alkalmakban a diákok személyre szabott figyelmet és egyéni szükségleteiknek megfelelő támogatást kapnak.

Közösségépítő hétvége

Trimeszterenként egyszer a diákok közösségépítő hétvégén vesznek részt, amely az egész évfolyam számára biztosít intenzív, a hétköznapoktól eltérő élményt. A természetközeli helyszínre való közös utazás, az immerzív tapasztalat segít kiszakadni a megszokott környezetben kialakult szerepekből, meghaladni a fejlődést akadályozó gátlásokat. A diákok biztonságos terekben próbálhatnak ki új szerepeket társas helyzetekben.

 

Az Access Program diákjai

 • A többi évfolyam diákjaival együtt alkotják a Milestone diákközösségét, részt vesznek az diáktársaságok és a diákönkormányzat életében
 • Hozzászoknak a többi programévben követett trimeszter-alapú tanrendhez
 • Előre meghatározott tanulmányi követelményeket teljesítenek
 • A diákéletben és a projekt-alapú modulokban együttműködhetnek más programévek diákjaival
 • Profitálnak a Milestone intézményi infrastruktúrájából (pl. könyvtár, előadások, tanulmányi versenyek)
 • Megismerkednek az Intézetben általánosan alkalmazott digitális oktatási rendszerrel (Canvas)
 • Az Access Program sikeres teljesítése esetén az életkoruknak, érettségüknek és tanulmányi előrehaladásuknak megfelelő tanulmányi programba kapnak meghívást

Bridge ösztöndíj

Hiszünk az esélyegyenlőségben, az értékeken alapuló, kritikus, reflektív és egyben előremutató tudás erejében, valamint a kollektív társadalmi felelősségvállalásban. A Milestone Intézetben elhivatottak vagyunk aziránt, hogy munkánk által olyan teret hozzunk létre diákjaink számára, ahol a legkülönbözőbb szociális, gazdasági és társadalmi hátrányok kiegyenlítődnek és a diákok rezilienciáját, sikerességét szolgáló tudás- és értékbázissá alakulnak.

Az Access Program egyedi oktatási és közösségi élményt nyújt, amelynek fontos része, hogy Intézet társadalmi felelősségvállalásának jegyében a programban részt vesznek különösen rászoruló és/vagy roma családokból érkező, kiemelten tehetséges diákjaink is: ők a Milestone Bridge ösztöndíjasai

A Bridge ösztöndíjasok részvételével az Access Programban kölcsönösen gazdagító találkozások jönnek létre, melyeken keresztül a társadalmi egyenlőtlenségek és a sikeres mobilitás kérdéseivel nemcsak a tankönyvek lapjain, hanem az életben is találkoznak a diákok.

Munkánk célja, hogy az Access Programba bekapcsolódó Bridge ösztöndíjasok megtegyék az első lépéseket azon az úton, melyet végigjárva a jövő versenyképes és példaértékű tudósai, vállalkozói, valamint a társadalmi felelősségvállalás, párbeszéd aktív vezetői lehetnek Magyarországon és a világban. 

Elsősorban olyan szociálisan rászoruló és/vagy roma diákok jelentkezését várjuk, akik: 

 •  2021/2022-es tanévben fejezik be az általános iskola nyolcadik osztályát vagy a középiskola első (kilencedik) évfolyamát (ideértve a hat- és nyolcosztályos gimnáziumok megfelelő évfolyamait is); 
 • tanulmányi átlaguk (a magatartás és szorgalom jegyeket nem számítva) legalább 4,0; 
 • angol nyelvtudása eléri a középszintet (nyelvvizsga nem szükséges); 
 • kiemelkedő potenciált mutatnak a következő területek valamelyikén: tanulmányok, művészetek, közösségvezetés. 

Jelentkezési határidő: A jelentkezés a 2022-23-as tanévre lezárult.

A fenti kéntnyelvű jelentkezési felület kizárólag az Intézet Access Programjára és Bridge-ösztöndíjára való egyesített felvételi és ösztöndíj-jelentkezés benyújtására szolgál, amely kifejezetten a különösen rászoruló és/vagy roma identitással rendelkező jelentkezők számára elérhető.

Tandíj

Az Access Program tandíja a 2022-2023-as tanulmányi évre 1,300,000 Ft. Az Access Program csak Bridge Ösztöndíjas diákjai számára nyújt anyagi segítséget, a tandíj részletekben történő megfizetésére azonban minden Access diák számára lehetőséget biztosítunk.

Table of contents