2021 február 18-a jelentős pillanat a Milestone Intézet történetében. Miután pályázati úton elnyertük a Wesselényi utca 17. alatt található épület bérleti jogát, lehetőség nyílik tíz éve megfogalmazott víziónk megvalósítására. Tudjuk, mekkora felelősséggel jár egy ilyen méretű siker, éppen ezért szeretnénk cáfolni a különböző sajtóorgánumokban megjelent, szakmai tevékenységünkkel kapcsolatos, téves állításokat.

A Milestone Intézet, függetlenségét megőrzendő, a kezdetektől fogva piaci alapon végezte és végzi tevékenységét. Sem anyagi, sem más módon nem kapcsolódik politikai szereplőkhöz. Nemzetközi színvonalú oktatási programját tandíjból finanszírozza. Egyéb oktatási tevékenységét, mint például roma ösztöndíját vagy nemzetközi vitaversenyek megszervezését a Nemzeti Tehetségprogam keretében fejlesztette. Tanácsadói üzletága egyenlő mértékben dolgozott jobb és baloldal vezette önkormányzatokkal, multinacionális cégekkel, hazai kis- és középvállalkozásokkal, valamint rendi intézményekkel. A társadalmi esélyegyenlőség jegyében az alapítók 2010 óta több, mint 100 millió forintot osztottak újra rászorultsági és tanulmányi alapon kiválasztott ösztöndíjasainknak. Bár fontosnak tartjuk az Intézet kollégáinak és vezetőinek közélettel kapcsolatos gondolatait, ezek az Intézet céljaira, működésére és alapvető értékeire nem hatnak ki. Az alapításkor megfogalmazott értékrend és az abból fakadó célkitűzések nyilvánosan elérhetők honlapunkon, és 10 éve szabályozzák a szervezet működését.

A Wesselényi utca 17 épületére beadott pályázati anyagunkat az eredményhirdetés napján mindenki számára elérhetővé tettük honlapunkon. A sajtóban megjelent híreszteléseket, miszerint pályázatunk elnagyolt, megalapozatlan, vagy szakmaiatlan lenne határozottan cáfoljuk:

  • A január 22-én nyilvánosságra hozott pályázati kritériumrendszerben a kiíró négy szempontot fogalmazott meg, amelyek a pályázat elbírálásakor a következő arányban számítottak be a végső döntésbe ár (40%), oktatási vagy kulturális tevékenység (30%), közösségi tér üzemeltetés (20%), együttműködés a kerülettel (10%). 
  • Úgy gondoljuk, hogy a Milestone által elért eredmények és a Tudáskikötő koncepcióként megfogalmazott szakmai vízió ellensúlyozza, hogy a többi pályázónál némileg alacsonyabb bérleti díjat ajánlottunk meg (ezen összegek számunkra kizárólag a pályázat eredményhirdetését követően váltak ismertté).
  • Tekintettel a koronavírus-járvány okozta és gazdasági visszaeséssel is járó bizonytalanságra, valamint az általunk megfogalmazott szakmai koncepcióra, melynek keretében egyaránt lehetővé tesszük karitatív tevékenységek támogatását és a kerület lakóinak és diákjainak nyújtott, pénzben is mérhető értékű szolgáltatásokat, hosszútávon, a pályázatunkban meghatározott bérleti díjat tartottuk és tartjuk pénzügyileg fenntarthatónak.
  • Közel hét oldalas pályázati anyagunk (a  kiíró 10 oldalban maximalizálta a terjedelmet), két pillérre támaszkodva, részletesen bemutatja oktatási tevékenységünket és a Tudáskikötővel kapcsolatos terveinket:
    • Elsőként a Milestone több száz oktatója és kollégája által kidolgozott, a magyar középiskolai oktatásra épülő, egyedülálló oktatási programunkat, amelynek eredményeként a Milestone diákjai az elmúlt tíz évben összesen 3500 felvételi ajánlatot kaptak a világ legjobb száz egyeteméről. Másodikként bemutatja a több mint öt éve létező Tudáskikötő koncepcióját. Ez a külföldön élő diákokat, valamint az általuk megszerzett tudást és kapcsolati tőkét visszahozza, becsatornázza hazánkba, ezzel is hozzájárulva a közjó növekedéséhez és az ország fejlődéséhez. Az elmúlt években rengeteg szakember dolgozott a koncepción és véleményezte azt. Nagy lehetőségnek tartjuk, hogy a Wesselényi utca 17-ben végre meg is valósulhat e régóta finomított elképzelésünk.
    • Pályázatunk részletesen kifejti a 7. kerületnek felajánlott együttműködési lehetőségeket, mint például az ingyenes és kedvezményes terembérlet lehetőségét, a kerületben élő és tanuló diákoknak nyújtott ösztöndíjprogramot, a kerületi lakosok számára megnyitott diákklubokat és könyvtárat, valamint a kerület lakóinak értéket nyújtó, nyílt szakmai, kulturális és akadémiai programjainkat. A kerület nemcsak az ország talán legtehetségesebb 350 diákjának és a frissen hazatérő, karrierjüket kezdő magyar fiataloknak lesz otthona, de egy olyan közösségi teret is kialakítunk, amelyet a kerület lakói, legyenek diákok vagy nyugdíjasok, szívesen látogatnak, ahol szívesen töltenek minőségi időt.

A következő év folyamán startupoknak, kutatóintézeteknek, agytrösztöknek, társadalmi, és kulturális szervezeteknek fogjuk felajánlani az épület közös hasznosításának lehetőségét, illetve közel ezer öregdiákunk hazatérését fogják az épületben folytatott tevékenységek segíteni. Ebben a munkában fontos szerepet játszik, hogy kulturális, tudományos és társadalmi innovációval foglalkozó előadások és konferenciák, kiállítások és műhelybeszélgetések sorozatát tegyük elérhetővé a szélesebb publikum számára. Egy kifelé nyitott közösség építésén fogunk dolgozni, ami értéket teremt a kerület lakói számára és hosszú távon a nemzetközi tapasztalatok tanulságaival, innovációval és pezsgő közösségi élményekkel gazdagítja a helyiek életét.

A fentiek alapján tisztelettel megkérjük a sajtó képviselőit, hogy a továbbiakban tartózkodjanak az Intézet tevékenységét, valamint pályázatát rossz színben feltüntető és téves állításoktól. Továbbá jelezzük, hogy a közlemény idézését kizárólag teljes terjedelmében engedélyezzük.

Szeretnénk megköszönni összes kollégánknak, jelenlegi és volt diákunknak, szülőknek és támogatóinak a közös munkát és a segítséget. Nagyon várjuk, hogy beköltözhessünk új otthonunkba és bízunk benne, hogy az idő megmutatja pályázatunk és szakmai munkánk valódi értékét.