Less be egy MUN konferencia, és egy valódi, diákok vezette és diákok szervezte egyesület kulisszái mögé! A Milestone tekintélyes ENSZ Modell Egyesülete (MUN Society) a budapesti BIMUN konferencia résztvevője volt, ahonnan minden egyes delegált díjjal tért haza, megkoronázva ezzel az egész tanév során végzett kemény munkájukat. Olvasd el a MUN Society elnökének, Somos Emmának a beszámolóját, és találkozz a MUN-osokkal a Student Life Fair-en május 4-én.

Miután ősszel két nemzetközi konferencián is részt vettünk Berlinben és Oxfordban, a tavaszi szemeszter során a Milestone MUN Society végre a legnagyobb hírű magyarországi nemzetközi MUN konferenciára, a BIMUN-ra való felkészülésre összpontosíthatott.

A konferencia első napján, amely április 13-ra, egy esős pénteki napra esett, a világ minden tájáról érkező delegáltak összegyűltek az Uránia Filmszínházban, hogy részt vegyenek a Budapesti ENSZ Modell Konferencia megnyitó ünnepségén. Az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagját képviselő delegációk nagykövetei megtartották nyitóbeszédeiket, amelyeket a többi küldött kérdései követtek. Franciaország és Kína után az Oroszország színeiben versenyző Milestone delegáció nagykövete, Somos Emma vette át a szót. Nyitóbeszédét követően csak úgy záporoztak rá a kérdések a “hamis vádak” a Krím megszállásával vagy az LMBTQ jogokkal kapcsolatban. Mivel azonban minden nehéz kérdésre jóelőre kidolgoztuk a válaszokat, már az első nap megszületett Oroszország első nagy sikere a konferencián.

Ugyanaznap később minden tanács informális megbeszélést tartott, ahol a delegáltaknak lehetőségük nyílt jobban megismerni egymást a viták előtt, és személyes érdekességeket megosztani egymással az ismerkedős játékok során. Ez a program a küldöttek bizottságokon kívüli jó viszonyát is megalapozta.

A következő nap pontban kilenc órakor kezdetüket vették az első bizottsági ülések. A Válsághelyzeti Biztonsági Tanácsnak az izraeli miniszterelnök mondatait követő válsághelyzeten kellett úrrá lennie, aki egy elképzelt szituációban kijelentette: Irán atombombával rendelkezik. Más bizottságokban a küldöttek lobbizással kezdték a napot, és igyekeztek támogatókat felkutatni a korábban megfogalmazott határozati javaslataikhoz. Büszkén mondhatom, hogy sok esetben Oroszország delegáltjai lettek a fő benyújtók, tehát az ő határozati javaslataik kerültek megvitatásra a bizottságaikban a konferencia négy napja során.

Az izgalmas krízis-üzeneteken, eszmecseréken és termékeny vitákon túl a konferencia idején a delegáltak számos társasági eseményen is részt vehettek a bizottsági termen kívül. Vasárnap sok küldött az A38 hajón rendezett hivatalos bulit élvezhette, hétfőn pedig a küldöttségek nagykövetei valódi diplomatákkal találkozhattak, így például a svéd nagykövettel, és diplomáciai és politikai eszmecseréket folytathattak a diplomata estélyen.

A konferencia utolsó napján, április 16-án a Közgyűlésben minden bizottság bemutatta a munkáját, és a megvitatott határozatokat. Fő benyújtóként a Milestone delegáció több tagja is beszédet tartott a többi ország képviselőiből álló plénum előtt. Más bizottságok egy másik épületben gyűltek össze, hogy létrehozzák a Tanácsok Gyűlését, ahol történelmi jelentőségű események zajlottak le.  A Biztonsági Tanácsban, ahol a venezuelai válságot vitatták meg, küldöttünk, Kenderesi Hanna Oroszország képviseletében többször is gyakorolta a vétójogát. Az Egyesült Államok azonban, hogy megkerülje a vétót, az ENSZ 377. számú, úgynevezett “Egyesülés a békéért” határozatának végrehajtására szólított fel. A határozat szerint abban az esetben, ha a Biztonsági Tanács nem képes fenntartani a nemzetközi békét, a Közgyűlés veheti át az ügyet. Ezt az eljárást a mai napig mindössze tíz alkalommal léptették életbe, így például 1956-ban, a Szuezi válság idején.
Mivel az Egyesült Államok összehívta a Közgyűlés rendkívüli, “Egyesülés a békéért” ülését, delegáltunknak, Kenderesi Hannának a másik helyszínre, a Közgyűlésre kellett sietnie, ahol beszédet tartott a kérdésben. Végül, a negyedszerre megismételt szavazást követően a Közgyűlés elfogadta a rendelkezést, amelyet meg akartunk vétózni, mivel ehhez a Közgyűlésben a sima többség is elegendő volt. Mindazonáltal delegáltunk, Manna diplomatikus hozzáállásával és helytállásával ebben az igen bonyolult helyzetben kiérdemelte a Tanácsok Gyűlésének legjobb küldötte címet.

A nap végén a delegáltak a Corvin moziban gyűltek össze a záróceremóniára, és hogy megtudják, kik nyerték el a bizottságok díjait. Rendkívül büszkén mondhatom, hogy minden egyes Oroszországot képviselő küldöttünk díjat nyert a 2019-es BIMUN konferencián.

A 12 fős delegációnk három tagja nyerte el a bizottságuk legjobb küldöttje címet, ami a MUN világában első helyezést jelent. Bitter Hanna a Dekolonizációs Bizottság, Dara Sophie a Gazdasági és Szociális Tanács, Borbély Bence pedig az Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervet legjobb delegáltja címet hódította el. Delegációnk hét tagja kiemelkedő küldött díjban részesült, ami a MUN-ban egy második hellyel ér fel. Itt kell megjegyeznünk, hogy minden egyes bizottság 30-40 tagból áll. Kenderesi Manna a Biztonsági Tanács kiemelkedő küldöttje lett, emellett pedig a Tanácsok Gyűlésének legjobb delegáltja. Sipőcz Benedek a Leszerelési és Nemzetközi Biztonsági Bizottság, Biró-Markovics Dániel az Emberi Jogi Tanács, Bodon Bianka az Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezet (UNESCO), Bánhidi Laura a Világkereskedelmi Szervezet, Tolnai Dóri és Somos Emma pedig a Válsághelyzeti Biztonsági Tanács kiemelkedő delegáltja címet érdemelte ki. Két delegáltunk pedig a harmadik helynek megfelelő elismerésben részesült: Török Juditot az Egészségügyi Világszervezetben végzett lelkes munkájáért, Kovács Borit pedig a Környezetvédelmi Programban mutatott teljesítményéért ismerték el.

A delegáltak a konferencia nemhivatalos záróbulijában ünnepelhették meg kiemelkedő eredményeiket, és vehettek búcsút külföldi barátaiktól, akikkel a konferencia során ismerkedtek meg.

A MUN Society elnökeként kimondhatatlanul boldog vagyok, hogy minden egyes delegáltunk díjjal térhetett haza, mivel ez volt az első alkalom, hogy a Society-nknek lehetősége nyílt egy állandó biztonsági tanácsi tagországot képviselni, és az egyik legnépesebb, tizenkét fős delegációt küldeni a konferenciára. Az eredmények felülmúlták minden várakozásomat, és óriási megtiszteltetés volt egy ilyen lelkes és jól felkészült küldöttség tagjának lenni, ami a konferencia végére barátok igazi segítőkész csapatává alakult át.
Valóban történelmet írtunk: nem csak hogy először képviseltünk a biztonsági tanács egy állandó tagját, de nagyszerű eredményeket is értünk el, ráadásul először a Milestone MUN Society történetében mindenki munkáját díjjal jutalmazták!

Csatlakozz te is a Society-nkhez a Student Life Fair-en az évnyitó után május 4-én – alig várjuk már a következő konferenciákkal és inspiráló vitákkal teli következő évet!

Díjak:

DISEC – Benedetto Sipozzo 

HRC – Biró-Markovics Dániel 

SPECPOL – Hanna Bitter 

UNEP – Bori Kovács 

UNESCO – Bianka Bodon

WTO – Laura Bánhidi 

CSC – Dóri Tolnai & Emma Somos 

ECOSOC – Sophie

FAO – Bence Borbely 

WHO – Judit Török 

SC – Manna Kenderesi 

Best delegate of the Assembly Of Councils: Manna Kenderesi

 

Íme néhány küldötti beszámoló a BIMUN-on szerzett élményekről:

Dara Sophie:

“Mivel az utolsó pillanatban kerültem be a Milestone delegációjába, számomra a 2019-es BIMUN fantasztikus meglepetés volt. Annak ellenére, hogy nem volt sok időm felkészülni a konferenciára, úgy érzem, sikerült a legtöbbet kihozni belőle. Ez elsősorban a csodálatos Emma, a MUN-delegáció vezetője és a MUN Society elnöke nagyszerű szervezésének köszönhető, akire a teljes küldöttség bizton támaszkodhatott. Kenderesi Manna mentorálása és támogatása szintén nélkülözhetetlen volt, végig mellettem állt és segített a konferencia során.
Oroszország képviselőjének lenni a Gazdasági és Szociális Tanácsban gondolatébresztő és kihívást jelentő feladatot jelentett, de mindemellett hihetetlenül jól is szórakoztam. A bizottságunkkal és az elnökeinkkel élvezet volt együtt dolgozni.”

Kenderesi Manna

“A Biztonsági Tanácsban lehetőségem volt Oroszország képviseletében vitázni Ukrajna területi egységéről és szuverenitásáról, illetve a venezuelai válságról. Nagyszerű volt látni, hogy azok a küldöttek is, akik az ügyek főszereplőihez szorosan nem kötődő államokat képviseltek, milyen aktívan vettek részt a diskurzusban, ezzel téve igazán izgalmassá és pergővé a vitákat. Számomra a MUN konferenciák mindig is a világ számos tájáról érkező emberekkel való megismerkedést, és ezzel együtt a látóköröm kiszélesítését jelentették, és ez alól a BIMUN sem volt kivétel. Négy napnyi termékeny és magas szintű vita után megtiszteltetés volt megkapni a Biztonsági Tanács kiemelkedő küldöttének, és a Tanácsok Gyűlésének legjobb delegáltjának járó elismeréseket. Hálás vagyok a Milestone-nak, hogy lehetővé tették számomra, hogy részt vegyek a konferencián.”

Török Judit

“Minden konferenciának nagy várakozásokkal nézek elébe, és ez a BIMUN esetében sem volt másképp. A felkészülést is rettentően élveztem: a barátságos hangulatú és szórakoztató alkalmakat a delegáció többi tagjával, az eszmecseréket, ahogyan közösen kerültünk “oroszos hangulatba”. Ez alkalommal szerencsém volt, és olyan témát kaptam (mentális egészség), ami különösen érdekes számomra, így nagyon jó volt elmerülni a kutatásban, és a tanács többi tagjával együtt kidolgozni egy olyan határozati javaslatot, amely a problémakör minden egyes vonatkozását igyekszik megragadni. A válsághelyzet szintén lenyűgöző és izgalmas volt, ahogy egyre több és több információmorzsára derült fény, amik jócskán megnehezítették a dolgomat abban, hogy megvédjem az álláspontomat, miközben mindig tisztában vagyok a legújabb fejleményekkel. Összességében elmondhatom, hogy a konferencia hihetetlen élmény volt, rengeteget tanultam diplomáciáról és együttműködésről, miközben remekül tölthettem el az időt a régi és az új barátaimmal a bulikban és az ülések szüneteiben.”