Tovább bővül a csapat – interjú Zeitler Ádámmal, a Solutions Lab igazgatójával

A Milestone Solutions Lab két pozíciót is meghirdetett a napokban: a csapat remélhetőleg hamarosan egy “rezidens” és egy “non-rezidens” gyakornokkal bővül, a közeljövőben pedig további munkatársak felvételére is sor kerülhet. Ennek apropóján beszélgettünk Zeitler Ádámmal, a Milestone Intézet egyik alapítójával, a Solutions Lab igazgatójával a Solutions Lab portfóliójáról, a Milestone Intézettel közös jövőjéről, és arról, mi is az a “non-rezidens” gyakornok.

Milestone Intézet: Miért döntöttetek úgy a Solutions Lab-nél, hogy egyszerre két új gyakornokot is bevontok a munkába?

Zeitler Ádám: Szerencsére azt mondhatom, a lehető legjobb okból: egyre több a megbízás, több a munka, ezzel párhuzamosan pedig nekünk is növekednünk kell. A munkánk minőségének megőrzéséhez több munkaerőre van szükség, ezért határoztuk el, hogy az állandó csapatot egyszerre két gyakornokkal is kiegészítjük. A Solutions Lab ebből a szempontból remek helyzetben van, hiszen a Milestone-on keresztül a legtehetségesebb, külföldön képzett fiatal szakemberekkel állunk kapcsolatban, ráadásul a közös jövőképünknek is központi eleme, hogy a világ legjobb egyetemein megszerzett tudást visszacsatornázzuk, és hazai környezetben mindenki profitálhasson belőle. A rezidens és a non-rezidens gyakornok feladatai alapvetően eltérnek egymástól, de számítunk rá, hogy mindketten hozzájárulnak majd a projektjeink sikereihez.

M.I.: Ha már itt tartunk: mire számíthatnak a leendő gyakornokok, milyen projektekben vehetnek majd részt?

Z.Á.: A Solutions Lab ügyfelei igen széles körből, különböző szektorokból kerülnek ki: dolgozunk kis- és középvállalkozásokkal, multinacionális vállalatokkal, de önkormányzati partnerünk is akad. Az általunk végzett tevékenységek három részre bonthatók: piackutatásokat és hozzájuk kapcsolódó tanulmányokat készítünk, tréningeket tartunk (elsősorban olyan úgynevezett “soft skillek” fejlesztésére, mint prezentációkészítés, együttműködés, asszertív kommunikáció), és szervezetfejlesztési tanácsadást végzünk. A hozzánk érkező gyakornokoknak lehetőségük lesz mindhárom területbe belekóstolni, és az itt töltött idő alatt a számukra legvonzóbb irányba “szakosodni”. 

M.I.: A Solutions Lab még két éves sincs: miért lehet egy gyakornokság nálatok vonzóbb, mint egy akár több száz munkatársat foglalkoztató, sokéves piaci tapasztalattal bíró tanácsadó vállalatnál?

Z.Á.: Méreténél fogva a Solutions Lab ‘boutique consulting’ cégnek tekinthető: ez nagyjából annyit tesz, hogy viszonylag kis csapattal dolgozunk, és az ügyfeleink száma is limitált. Kétségtelen, hogy azt a hierarchikus nagyvállalati hátteret, ahol minden munkatárs jól lehatárolt, előre definiált feladatkörben dolgozik, nem tudjuk biztosítani, ám azt gondolom, ennek több előnye van, mint hátránya – különösen a gyakornokok esetében.

Ahogy már említettem, alapvetően három, jól elkülöníthető tevékenységet is végzünk, és a gyakornokoknak lehetősége lesz mindet megismerni – erre egy nagyvállalatnál igen kicsi lenne az esély. A hozzánk gyakornokként érkező fiatalok érdeklődnek a kutatási területeink, vagy a vállalati, piaci világ iránt, de nagy valószínűséggel még nem tudják pontosan, ezen belül milyen irányban akarnak tovább fejlődni. Mi abban támogatjuk őket, hogy megtalálják ezt az irányt, és sikerrel induljanak el a professzionalizálódás útján.

A boutique consultancy további előnye pedig – és ez talán az egyik legnagyobb – a szoros együttműködés a különböző szintek között: a gyakornokok a vezető tanácsadókkal együtt dolgoznak a projekteken, belelátnak a stratégiai döntésekbe, és mindannyian részt veszünk a kreatív munkában – egy Solutions Lab gyakornok biztosan nem csak a kávét hordja.

M.I.: Hogy illeszkednek a gyakornokok a Solutions Lab hosszútávú terveibe? Számoltok velük a gyakornoki idejük lejárta után is?

Z.Á.: Abszolút. Jelenleg egyes projektjeinkben külsős szaktanácsadókkal dolgozunk, de reményeink szerint két-három év múlva már házon belülről válogathatunk a szenior pozíciókra. A hamarosan érkező gyakornokok karrierútja – persze ha erre mindkét oldalról megvan az akarat – a junior munkatársi státuszon át a szenior tanácsadásig vezet. Mi pedig mindent megteszünk azért, hogy az út során megtalálják a területet, amire specializálódni szeretnének.

M.I.: Feltételezem, a “non-rezidens” gyakornok fogalma olyasvalamit takar, hogy az illető fizikailag nincs jelen a munkahelyen, távolról “dolgozik be”. Ez azt is jelenti, hogy kisebb a szerepe az általad felvázolt jövőképben?

Z.Á.: Abszolút nem. A non-rezidens gyakornok valóban kívülről dolgozik, de ez a legkevésbé sem jelenti, hogy a munkája ne lenne ugyanolyan értékes, mint a rezidens gyakornoké. A külsős gyakornokság egy létező műfaj; mi azért adaptáltuk, mert megértjük, hogy a külföldön tanuló vagy kint élő magyar fiatalok, bár szívesen vesznek részt hazai munkákban, nem feltétlenül akarnak azonnal visszatérni Magyarországra. A non-rezidens gyakornoksággal minőségi szakmai gyakorlati lehetőséget teremtünk számukra, mi pedig profitálhatunk a külföldi top egyetemeken szerzett tudásukból, szakértelmükből. A Solutions Lab-et projekt alapú munkái eleve különösen alkalmassá teszik egy non-rezidens gyakornok foglalkoztatására, hiszen általában pontosan tudjuk, mely időszakokban tartunk igényt a gyakornok szerződés szerinti keretéből “lehívható” munkaórákra. De azt is fontos tisztázni, hogy a most kiírt non-rezidens gyakornokság tulajdonképpen egy pilot program: ezt a modellt hosszútávon szeretnénk megtartani és bővíteni, hogy minél több külföldön tanult fiatal magyar szakembernek jelentsünk minőségi belépési pontot a hazai piacra.

M.I.: A külföldi top egyetemeket említetted, így adja magát a kérdés: a non-rezidens gyakornoki pozícióval elsősorban volt Milestone-diákokat céloztok meg?

Z.Á.: Nem feltétlenül, bár kétségtelen, hogy a legjobb külföldi egyetemeken szerencsére nagy arányban vannak jelen a Milestone volt diákjai. Ezzel együtt senkit sem szeretnénk kizárni a jelentkezők köréből: a gyakornokok kiválasztása tisztán a szakmai rátermettségen fog múlni. 

M.I.: Többször említetted már a szakmaiságot, mint a Solutions Lab egyik – ha nem a – legfontosabb szempontját akár a munkatársak kiválasztásáról, akár magáról a munkavégzésről legyen szó. Mennyire találjátok általánosnak Magyarországon ezt a hozzáállást?

Z.Á.: Annyi biztos, hogy van hová fejlődni. Ahogy a Milestone Intézetnek, úgy a Solutions Labnek is az a célja, hogy hosszútávon véleményformáló erőként jelenjen meg Magyarországon: a tudományos alapokon nyugvó szakmai szemlélet erősítésével egy a XXI. század problémáira reflektáló, azokra szakértő megoldásokat kínáló társadalom létrejöttéhez szeretnénk hozzájárulni. Ehhez szükség van a fiatal tehetségek felkutatására, gondozására, bevonására. Tulajdonképpen ez az a szemlélet, ami lényegileg összekapcsolja a Milestone Intézetet és a Solutions Lab-et: a tudáskikötő-koncepció, aminek a Milestone oktatási programja ugyanúgy szerves része, mint a Solutions Lab vállalati, szervezetfejlesztési munkája. Ebből egyenesen következik, hogy a Solutions Lab működését a jövőben szeretnénk tovább bővíteni, hogy még több kiváló kutatóval, tanácsadóval, szervezetfejlesztővel egészüljön ki a csapat, a tudáskikötő létrejöttével pedig a szakmai, tudás alapú hozzállás remélhetőleg egy társadalmilag aktív közösség alapját képezi majd. 

M.I.: Mit tartasz a Solutions Lab munkájában a legértékesebbnek – amit remélhetőleg a gyakornokok is megismerhetnek majd?

Z.Á.: Őszintén szólva engem a mai napig meglep, amikor azt látom, hogy egyes nagy – néha nagyon nagy – vállalatok vezetői kulcsfontosságú döntéseket ösztönösen, nem pedig megfontoltan, szakmai alapon hoznak meg. Számomra a Solutions Lab munkájában az a legizgalmasabb, hogy tudományos gondolkodásmódot, professzionális hozzáállást vihetünk be ezekbe a cégekbe vagy intézményekbe, és arra ösztönözzük a vezetőket, hogy tudatos, megalapozott döntéseket hozzanak.

A Milestone Solutions Lab két pozíciót is meghirdetett a napokban: a csapat remélhetőleg hamarosan egy “rezidens” és egy “non-rezidens” gyakornokkal bővül, a közeljövőben pedig további munkatársak felvételére is sor kerülhet. Ennek apropóján beszélgettünk Zeitler Ádámmal, a Milestone Intézet egyik alapítójával, a Solutions Lab igazgatójával a Solutions Lab portfóliójáról, a Milestone Intézettel közös jövőjéről, és arról, mi is az a “non-rezidens” gyakornok.

Milestone Intézet: Miért döntöttetek úgy a Solutions Lab-nél, hogy egyszerre két új gyakornokot is bevontok a munkába?

Zeitler Ádám: Szerencsére azt mondhatom, a lehető legjobb okból: egyre több a megbízás, több a munka, ezzel párhuzamosan pedig nekünk is növekednünk kell. A munkánk minőségének megőrzéséhez több munkaerőre van szükség, ezért határoztuk el, hogy az állandó csapatot egyszerre két gyakornokkal is kiegészítjük. A Solutions Lab ebből a szempontból remek helyzetben van, hiszen a Milestone-on keresztül a legtehetségesebb, külföldön képzett fiatal szakemberekkel állunk kapcsolatban, ráadásul a közös jövőképünknek is központi eleme, hogy a világ legjobb egyetemein megszerzett tudást visszacsatornázzuk, és hazai környezetben mindenki profitálhasson belőle. A rezidens és a non-rezidens gyakornok feladatai alapvetően eltérnek egymástól, de számítunk rá, hogy mindketten hozzájárulnak majd a projektjeink sikereihez.

M.I.: Ha már itt tartunk: mire számíthatnak a leendő gyakornokok, milyen projektekben vehetnek majd részt?

Z.Á.: A Solutions Lab ügyfelei igen széles körből, különböző szektorokból kerülnek ki: dolgozunk kis- és középvállalkozásokkal, multinacionális vállalatokkal, de önkormányzati partnerünk is akad. Az általunk végzett tevékenységek három részre bonthatók: piackutatásokat és hozzájuk kapcsolódó tanulmányokat készítünk, tréningeket tartunk (elsősorban olyan úgynevezett “soft skillek” fejlesztésére, mint prezentációkészítés, együttműködés, asszertív kommunikáció), és szervezetfejlesztési tanácsadást végzünk. A hozzánk érkező gyakornokoknak lehetőségük lesz mindhárom területbe belekóstolni, és az itt töltött idő alatt a számukra legvonzóbb irányba “szakosodni”. 

M.I.: A Solutions Lab még két éves sincs: miért lehet egy gyakornokság nálatok vonzóbb, mint egy akár több száz munkatársat foglalkoztató, sokéves piaci tapasztalattal bíró tanácsadó vállalatnál?

Z.Á.: Méreténél fogva a Solutions Lab ‘boutique consulting’ cégnek tekinthető: ez nagyjából annyit tesz, hogy viszonylag kis csapattal dolgozunk, és az ügyfeleink száma is limitált. Kétségtelen, hogy azt a hierarchikus nagyvállalati hátteret, ahol minden munkatárs jól lehatárolt, előre definiált feladatkörben dolgozik, nem tudjuk biztosítani, ám azt gondolom, ennek több előnye van, mint hátránya – különösen a gyakornokok esetében.

Ahogy már említettem, alapvetően három, jól elkülöníthető tevékenységet is végzünk, és a gyakornokoknak lehetősége lesz mindet megismerni – erre egy nagyvállalatnál igen kicsi lenne az esély. A hozzánk gyakornokként érkező fiatalok érdeklődnek a kutatási területeink, vagy a vállalati, piaci világ iránt, de nagy valószínűséggel még nem tudják pontosan, ezen belül milyen irányban akarnak tovább fejlődni. Mi abban támogatjuk őket, hogy megtalálják ezt az irányt, és sikerrel induljanak el a professzionalizálódás útján.

A boutique consultancy további előnye pedig – és ez talán az egyik legnagyobb – a szoros együttműködés a különböző szintek között: a gyakornokok a vezető tanácsadókkal együtt dolgoznak a projekteken, belelátnak a stratégiai döntésekbe, és mindannyian részt veszünk a kreatív munkában – egy Solutions Lab gyakornok biztosan nem csak a kávét hordja.

M.I.: Hogy illeszkednek a gyakornokok a Solutions Lab hosszútávú terveibe? Számoltok velük a gyakornoki idejük lejárta után is?

Z.Á.: Abszolút. Jelenleg egyes projektjeinkben külsős szaktanácsadókkal dolgozunk, de reményeink szerint két-három év múlva már házon belülről válogathatunk a szenior pozíciókra. A hamarosan érkező gyakornokok karrierútja – persze ha erre mindkét oldalról megvan az akarat – a junior munkatársi státuszon át a szenior tanácsadásig vezet. Mi pedig mindent megteszünk azért, hogy az út során megtalálják a területet, amire specializálódni szeretnének.

M.I.: Feltételezem, a “non-rezidens” gyakornok fogalma olyasvalamit takar, hogy az illető fizikailag nincs jelen a munkahelyen, távolról “dolgozik be”. Ez azt is jelenti, hogy kisebb a szerepe az általad felvázolt jövőképben?

Z.Á.: Abszolút nem. A non-rezidens gyakornok valóban kívülről dolgozik, de ez a legkevésbé sem jelenti, hogy a munkája ne lenne ugyanolyan értékes, mint a rezidens gyakornoké. A külsős gyakornokság egy létező műfaj; mi azért adaptáltuk, mert megértjük, hogy a külföldön tanuló vagy kint élő magyar fiatalok, bár szívesen vesznek részt hazai munkákban, nem feltétlenül akarnak azonnal visszatérni Magyarországra. A non-rezidens gyakornoksággal minőségi szakmai gyakorlati lehetőséget teremtünk számukra, mi pedig profitálhatunk a külföldi top egyetemeken szerzett tudásukból, szakértelmükből. A Solutions Lab-et projekt alapú munkái eleve különösen alkalmassá teszik egy non-rezidens gyakornok foglalkoztatására, hiszen általában pontosan tudjuk, mely időszakokban tartunk igényt a gyakornok szerződés szerinti keretéből “lehívható” munkaórákra. De azt is fontos tisztázni, hogy a most kiírt non-rezidens gyakornokság tulajdonképpen egy pilot program: ezt a modellt hosszútávon szeretnénk megtartani és bővíteni, hogy minél több külföldön tanult fiatal magyar szakembernek jelentsünk minőségi belépési pontot a hazai piacra.

M.I.: A külföldi top egyetemeket említetted, így adja magát a kérdés: a non-rezidens gyakornoki pozícióval elsősorban volt Milestone-diákokat céloztok meg?

Z.Á.: Nem feltétlenül, bár kétségtelen, hogy a legjobb külföldi egyetemeken szerencsére nagy arányban vannak jelen a Milestone volt diákjai. Ezzel együtt senkit sem szeretnénk kizárni a jelentkezők köréből: a gyakornokok kiválasztása tisztán a szakmai rátermettségen fog múlni. 

M.I.: Többször említetted már a szakmaiságot, mint a Solutions Lab egyik – ha nem a – legfontosabb szempontját akár a munkatársak kiválasztásáról, akár magáról a munkavégzésről legyen szó. Mennyire találjátok általánosnak Magyarországon ezt a hozzáállást?

Z.Á.: Annyi biztos, hogy van hová fejlődni. Ahogy a Milestone Intézetnek, úgy a Solutions Labnek is az a célja, hogy hosszútávon véleményformáló erőként jelenjen meg Magyarországon: a tudományos alapokon nyugvó szakmai szemlélet erősítésével egy a XXI. század problémáira reflektáló, azokra szakértő megoldásokat kínáló társadalom létrejöttéhez szeretnénk hozzájárulni. Ehhez szükség van a fiatal tehetségek felkutatására, gondozására, bevonására. Tulajdonképpen ez az a szemlélet, ami lényegileg összekapcsolja a Milestone Intézetet és a Solutions Lab-et: a tudáskikötő-koncepció, aminek a Milestone oktatási programja ugyanúgy szerves része, mint a Solutions Lab vállalati, szervezetfejlesztési munkája. Ebből egyenesen következik, hogy a Solutions Lab működését a jövőben szeretnénk tovább bővíteni, hogy még több kiváló kutatóval, tanácsadóval, szervezetfejlesztővel egészüljön ki a csapat, a tudáskikötő létrejöttével pedig a szakmai, tudás alapú hozzállás remélhetőleg egy társadalmilag aktív közösség alapját képezi majd. 

M.I.: Mit tartasz a Solutions Lab munkájában a legértékesebbnek – amit remélhetőleg a gyakornokok is megismerhetnek majd?

Z.Á.: Őszintén szólva engem a mai napig meglep, amikor azt látom, hogy egyes nagy – néha nagyon nagy – vállalatok vezetői kulcsfontosságú döntéseket ösztönösen, nem pedig megfontoltan, szakmai alapon hoznak meg. Számomra a Solutions Lab munkájában az a legizgalmasabb, hogy tudományos gondolkodásmódot, professzionális hozzáállást vihetünk be ezekbe a cégekbe vagy intézményekbe, és arra ösztönözzük a vezetőket, hogy tudatos, megalapozott döntéseket hozzanak.