Reasons for going abroad

19/02/2014:  Academic reasons and better job prospects are the top two factors that motivated Hungarian students currently enrolled at leading UK universities to go abroad, a survey conducted by the Milestone Institute has found. The data shows that the students are generally satisfied with both the academic and social life at their respective universities. One of the most revealing facts is that of the 116 students polled, only 2 would not advise others to follow in their footsteps and study abroad.

Miért akartál Nagy-Britanniában tanulni?

A felmérés során többek között arról kérdeztük a brit top egyetemeken tanuló magyar fiatalokat, hogy miért döntöttek a külföldi továbbtanulás mellett. A diákok több válaszlehetőséget is megjelölhettek. A motivációk között szinte az összes diák megnevezte a tanulmányok minőségét, és sok magyar fiatal gondolta, hogy a legjobb brit egyetemeken szerzett diploma birtokában több munkalehetősége adódik majd.

A diákok világra való nyitottságát jelzi, hogy több, mint kétharmadukban ott munkálkodott a kalandvágy, illetve az igény a nyelvi készségek fejlesztésére.

Tudatosságukat mutatja, hogy sokuknál szempont volt a diákközpontú egyetemi oktatás, és minden negyedik diák döntését befolyásolta a brit típusú diákhitel lehetősége (az ottani rendszerben a hitelt csak akkor kell törleszteni, ha a későbbi éves kereset mértéke meghalad egy meghatározott összeget).

A válaszokból úgy tűnik, hogy a diákok maguk miatt és nem a környezetük nyomására mentek ki, hiszen igen kevesek döntésében játszott szerepet, hogy a barátok is külföldi egyetemekre készülnének. Ugyanakkor a fiatalok közel 40%-ánál szempont volt, hogy függetlenedjen a családtól.

Mennyire vagy elégedett?

A tanulók elégedettségének érdekes és látványos mutatója, hogy a 116 megkérdezettből mindössze kettő mondta azt, hogy nem ajánlanák másnak a külföldi továbbtanulást.

Statistics-WhyGoAbroad2

A kutatásban résztvevő diákok a külföldi egyetemi léttel teljes mértékben elégedettek, vagy elégedettek. Nagyon kis arányban mondták csak azt, hogy kevéssé elégedettek, elégedetlen pedig nincs közöttük.

Külön-külön megmértük, hogy az egyetemisták mennyire elégedettek a tanulmányok minőségével, a társasági élettel, az egyetemek nyújtotta szolgáltatásokkal és a sportolási lehetőségekkel.

 

Statistics-WhyGoAbroad3

Tanulmányok minősége

A legtöbben a tanulmányok minőségét emelték ki, mint amivel teljes mértékben elégedettek. Itt alig haladja meg a 4%-ot azoknak az összaránya, akik nem azt kapták a külföldi egyetemi oktatástól, amit vártak.

Társasági élet

A tanulók 4%-a egyelőre nem maradéktalanul elégedett a társasági élettel, de az első időszakban ez természetes lehet. Ugyanakkor szerencsére nem ez a jellemző. Többségük ugyanis kifejezetten jól érzi magát az új közegben, és az elégedettek aránya is igen magas.

Egyetemi szolgáltatások

A legjobb brit egyetemek szolgáltatásai igen széles skálán mozognak. Mi 24 elemre kérdeztünk rá, többek között a tanulmányi osztályok, az egyetemi pszichológus, az egyházi szolgáltatások, az egyetemi edzőterem és uszoda, illetve például a könyvtári adatbázisok minőségére.

Az összes válaszból az derült ki, hogy a diákok 95%-a vagy teljesen elégedett vagy elégedett az igénybe vett egyetemi szolgáltatásokkal. Elégedetlennek senki nem mondta magát, és akik csak kevéssé azok, a válaszadók mindössze 4%-át teszik ki.

Végül megmértük, mennyire elégedettek a tanulók az egyetem nyújtotta sportolási lehetőségekkel. 59%-uk teljes mértékben elégedett, 24%-uk pedig elégedett. A kevéssé elégedettek az összes diák 5%-át teszik ki.

Előzetes félelmek és a valóság

Megkérdeztük a diákokat, hogy mennyire tartottak a nyelvi, a beilleszkedési és a tanulmányi nehézségektől, mielőtt megkezdték volna egyetemi pályájukat. Illetve rákérdeztünk arra is, hogy ezek a félelmek beigazolódtak-e.

Statistics-WhyGoAbroad4

Statistics-WhyGoAbroad-EN1

A válaszokból kiderült, hogy bár a kiutazás előtt a diákok majdnem fele tartott attól, hogy gondjai adódnak majd az angol nyelvvel, azt már csak negyedük mondta, hogy ténylegesen szembesült is ezzel (47% → 24%).

A tanulók 76%-a csak alig vagy egyáltalán nem küzd nyelvi gondokkal.

Hasonlóan alakultak a válaszok, amikor azt kérdeztük, kiutazásuk előtt hányan aggódtak a beilleszkedés és az egyetemi tanulmányok miatt, és várakozásaikhoz képest mivel szembesültek.

A beilleszkedéstől a diákok harmada tartott előzetesen, de kevesebben vannak azok, akiknek ez ténylegesen is nehézséget jelent (34% → 22%). Az egyetemi tanulmányok miatt többen aggódtak „látatlanban”, de az első év megkezdése után már csak feleannyian mondják, hogy nehézségeik vannak ezen a téren (48% → 23%).

Vagyis elmondható, hogy a félelmek erősebbek voltak annál, mint ahogyan a valóságban teljesítenek a magyar fiatalok. A nyelvi nehézségektől sokan indokolatlanul tartottak, a beilleszkedés a diákok túlnyomó többségének gördülékenyen megy (78%) és a tanulmányaikban is megállják a helyüket (77%).

A kutatás módszertana

Az online kérdőíves kutatás során az Egyesült Királyság vezető egyetemein tanuló magyar fiatalokat kérdeztünk. A mintavételi keret kialakítása a Milestone Intézet címlistája alapján történt, a válaszadás anonim volt.

A minta 116 fő válaszait tartalmazza. Az adatgyűjtés 2013 októberében történt. A válaszadók zömében (88%) 17 és 21 év közöttiek, 59,5 százalékuk nő.